Служба поливалентне патронаже

Одговорна сестра службе Снежана Ћоровић

Радно време службе:

 • Радним данима од 7-14 сати (од 7 сати– 9 сати ; након тога је на терену)
 • Суботом од 8 до 16 сати
  Контакт /Е-маил: patronazapalilula@gmail.com

Огранку „Стара Палилула“– ул. Кнез Данилова 16; Тел. 3345-609

Огранку „Карабурма“-ул. Пане Ђукић бр.7; Тел. 2771-172 лок.:129, 130

Огранку „Дунавски венац“:

 • ЗС Борча И – ул.: Ивана Милутиновића бр.10а; 2722-652
 • ЗС Падинска Скела – Падинска Скела бб. Тел.: 8871 – 787
 • ЗС Крњача – Грге Андријановића 8.: 2712- 702

 

 

Делокруг рада поливалентне патронажне службе на основу инструкција кроз „Водича добре праксе“:

Програм рада чине посете породици (70%) и здравствено-васпитни рад у дому здравља и заједници ( 30%). Посетом породици патронажна сестра тежи ка имплементацији позитивних и кориговању негативних ставова и навика у понашању у циљу унапређења здравља становништва. Рад у породици подразумева посете пре свега приоритетним групацијама као сто су: труднице, бабињаре и новорођенчад, одојчад, деца у другој и четвртој години , особе старије од 65 година , посете по налогу изабраног лекара-према здравственим индикацијама. Рад у локалној заједници подразумева превентивне активности у месним заједницама, предавања у школама, вртићима као и радним организацијама. Велики део активности се одвија кроз акције: на улицама, парковима, трговима, кроз базаре здравља, које прате важне датуме из Календара јавног здравља .

Општи циљеви рада патронажне сестре:

 • Врши процену здравља, психосоцијалног функционисања, услова живота као и идентификовање фактора ризика по здравље породице.
 • Бави се промоцијом здравља породице и локалне заједнице као и едукацијом о здравим стиловима живота свих чланова породице.
 • Идентификује вулнерабилне популационе групе: труднице, децу и старије од 65 година.
 • Врши промоцију одговорног родитељства уз посебан осврт на подстицање правилног раста и развоја деце.
 • Врши обука за стицање вештина као што су самостално контролисање сопственог здравља, самопреглед и самонега.
 • Бави се повезивањем породице са осталим службама и установама како здравствене тако и социјане заштите кроз Информисање у вези остваривања права социјалне и здравствене заштите (право на кућну негу, геронтодомаћицу, туђу негу и помоћ, смештај старих и оболелих у дом…).

Патронажна сестра свој рад заснива на мултидисциплинарном приступу као и посебно важној мултисекторској сарадњи. Она активно учествује у свим тимовима за здравље заједнице као и у националним и локалним кампањама и акцијама.

Škola roditeljstva

Patronažne sestare su i u mesnim zajednicama

 


Izveštaj od 29.09.

Izveštaj od 01.10.2015.

Izveštaj od 10.10.2015.

Izveštaj od 16.10.2015.

 

Дом Здравља Палилула