Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (medicina rada)

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

- Zdravstvena stanica medicine rada -Vojvode Vuka 10 – Tel. 2766-855  Fax. 2764-849

mail: medicina.rada@open.telekom.rs

Načelnik službe: dr Ljubomir Zdravković spec. med.rada

Odgovorna setra: Ljilja Pantović

Tel./Fax 2764-998

Radno vreme:

  • Prva smena: 07.00-14.00 h
  • Druga smena: Privremeno ne radi
  • Subotom 08.00-13.00 h, prijem do 12h
  • dve radne subote u mesecu
  • za septembar radne subote 11.10.2014 i 25.10.2014.godine.

 

- Odeljenje preventivne zdravstvene zaštite radnika – šef odeljenja  Tel. 2761-339

- Odeljenje funkcionalne dijagnostike – šef odeljenja: dr Branka Bisenić

- Odsek za procenu rizika i analizu radnih mestarukovodilac: dr Ljubomir Zdravković

 – Odsek za profesionalnu orijentaciju – rukovodilac: Prim.dr Dragica Trnavac-Marković

 – Odsek za saobraćajnu medicinu – rukovodilac: dr Zoran Grbović

- Zdravstvena stanica PTT – Palmotićeva 2, Tel. 3245-531

 – Zdravstvena stanica Partizanski put – Čarli Čaplina 18, Tel. 2751-832,  – odg. lekar  Prim.dr Jadranka Stefanović

- Ambulanta RTS – Aberdareva  1, Tel. 3211-403,

- Ambulanta Parking servis – Knez Danilova 16, Tel. 3224-321/134,

Novi cenovnik:

CENOVNIK PREGLEDA U MEDICINI RADA – PRETHODNII PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA

ZAPOSLENIH NA RADNIM MESTIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM PO ZDRAVLJE

R.br.

Sifra

Naziv medicinske usluge

Cena

PDV

Ukupno

1.

1.5.

Srednje težak i težak dinamički fizički rad

2.500,00

0,00

2.500,00

2.

1.6.

Statički fizički rad

2.500,00

0,00

2.500,00

3.

1.7.

Rad u prisilnom položaju

2.300,00

0,00

2.300,00

4.

1.8.

Psihički zahtevi i opterećenja

2.600,00

0,00

2.600,00

5.

2.1.

Neodgovarajuće osvetljenje

2.850,00

0,00

2.850,00

6.

2.2.

Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima

2.780,00

0,00

2.780,00

7.

2.3.

Rad u buci

2.600,00

0,00

2.600,00

8.

2.5.

Rad u ekspoziciji opštim i lokalnim vibracijama

3.000,00

0,00

3.000,00

9.

2.7.

Rad u ekspoziciji nejonizujućem zračenju

2.700,00

0,00

2.700,00

10.

3.1.16.

Hemijske štetnosti metali – olovo

6.200,00

0,00

6.200,00

11.

3.2.1.

Hemijske štetnosti -alifatični ugljovodonici

4.700,00

0,00

4.700,00

12.

3.2.3.

Hemijske štetnosti – amino i nitro derivati benzena

5.000,00

0,00

5.000,00

13.

3.2.4.

Hemijske štetnosti – halogeni derivati alif.ugljov.

5.000,00

0,00

5.000,00

14.

3.2.8.

Hemijske štetnosti – pesticidi

4.000,00

0,00

4.000,00

15.

3.3.

Hemijske štetnosti – gasovi

3.800,00

0,00

3.800,00

16.

3.4.

Hemijske štetnosti – kiseline, baze, soli, pare, prašina

3.200,00

0,00

3.200,00

17.

4.2.

Biološke štetnosti – virusi B i C hepatitisa, virus HlV-a

6.700,00

0,00

6.700,00

18.

4.4.

Biološke štetnosti – druge nepomenute

3.000,00

0,00

3.000,00

19.

5.1.

Rad na visini

3.880,00

0,00

3.880,00

20.

5.2.

Rad u dubini

4.000,00

0,00

4.000,00

21.

5.3.

Rad noću

3.300,00

0,00

3.300,00

22.

5.4.

Unutrašnji transport

4.000,00

0,00

4.000,00

23.

5.5.

Rad u nehigijenskim uslovima – vlaga, isparenja, mirisi

3.100,00

0,00

3.100,00

24.

5.6.

Pregled vida za rad sa ekranom

500,00

0,00

500,00

25.

5.7.

Ciljani oftalmološki pregled za rad sa ekranom

650,00

0,00

650,00

 

CENOVNIK PREGLEDA U MEDICINI RADA – LEKARSKA UVERENJA

R.br.

Naziv medicinske usluge

Cena PDV Ukupno
1.

Lekarsko uverenje za vozača I grupe – amateri

1.750,00

350,00

2.100,00
2-, Lekarsko uverenje za vozača II grupe – profesionalci 3.125,00

625,00

3.750,00
3. Lekarsko uverenje za zaposlenje 2.000,00

400,00

2.400,00
4.

Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa decom

2.475,00

495,00

2.970,00
5. Lekarsko uverenje za sud 2.000,00

400,00

2.400,00
6. Lekarsko uverenje za (usvajanje deteta, hraniteljstvo, smeštaj u dom za stara lica, stambena pitanja) 2.000,00

400,00

2.400,00
7. Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka) 2.000,00

400,00

2.400,00
8. Lekarsko uverenje za (dobijanje državljanstva, stalnog boravka) sa RTG pluća 2.300,00

460,00

2.760,00
9. Lekarsko uverenje za sklapanje maloletnog braka 2.475,00

495,00

2.970,00
10. Lekarsko uverenje za zaposlenje invalida 2.000,00

400,00

2.400,00
11. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu 396,67

79,33

476,00
12. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu za vozače 1.075,00

215,00

1.290,00
13. Duplikat lekarskog uverenja 575,00 115,00 690,00
14. Duplikat lekarskog uverenja za vozače 800,00 160,00 960,00
15. Lekarsko uverenje za upravljanje čamcem 2.000,00

400,00

2.400,00
16. Lekarsko uverenje za upis na fakultet i vanredan upis u srednju školu 916,67 183,33 1.100,00
17. Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad sa oružjem 3.250,00

650,00

3.900,00
18. Lekarsko uverenje za zaposlenje – rad u inostranstvu 3.250,00

650,00

3.900,00
19. Obuka za pružanje prve pomoći na radnom mestu 1.500,00

300,00

1.800,00
20. Obuka za pružanje prve pomoći na radnom mestu za r.o. 1.500,00

0,00

1.500,00
21. Utvrđivanje posebnih zdravstvenih usluga za radna mesta sa povećanim rizikom za r.o. 1.800,00

0,00

1.800,00
22. Profesionalna orjentacija učenika za upis u srednju školu, fakultet 800,00

160,00

960,00

 

Resenje Ministarstva

Dom Zdravlja Palilula