Служба за здравствену заштиту радника (медицина рада)

Служба за здравствену заштиту радника

– Здравствена станица медицине рада -Војводе Вука 10 – Тел. 2766-855 Фаx. 2764-849

маил:medicina.rada@mts.rs

Начелник службе: др Љубомир Здравковић спец. мед.рада

Одговорна сетра: Љиља Пантовић

Тел./Фаx 2764-998

Радно време:

Прва смена: 07.00-14.00 сати
Друга смена: Привремено не ради
Суботом 08.00-13.00 х, пријем до 12 сати
две радне суботе у месецу

  • Одељење превентивне здравствене заштите радника – шеф одељења Тел. 2761-339
  • Одељење функционалне дијагностике – шеф одељења: др Бранка Бисенић
  • Одсек за процену ризика и анализу радних места – руководилац: др Љубомир Здравковић
  • Одсек за професионалну оријентацију – руководилац: Прим.др Драгица Трнавац-Марковић
  • Одсек за саобраћајну медицину – руководилац: др Зоран Грбовић

Нови ценовник:

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ПРЕТХОДНИИ ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ РАДНИКА

ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ПО ЗДРАВЉЕ

Р.бр..

Шифра

Назив медицинске услуге

Цена

ПДВ

Укупно

1.

1.5.

Средње тежак и тежак динамички физички рад

2.500,00

0,00

2.500,00

2.

1.6.

Статички физички рад

2.500,00

0,00

2.500,00

3.

1.7.

Рад у присилном положају

2.300,00

0,00

2.300,00

4.

1.8.

Психички захтеви и оптерећења

2.600,00

0,00

2.600,00

5.

2.1.

Неодговарајуће осветљење

2.850,00

0,00

2.850,00

6.

2.2.

Рад у неповољним микроклиматским условима

2.780,00

0,00

2.780,00

7.

2.3.

Рад у буци

2.600,00

0,00

2.600,00

8.

2.5.

Рад у експозицији општим и локалним вибрацијама

3.000,00

0,00

3.000,00

9.

2.7.

Рад у експозицији нејонизујућем зрачењу

2.700,00

0,00

2.700,00

10.

3.1.16.

Хемијске штетности метали – олово

6.200,00

0,00

6.200,00

11.

3.2.1.

Хемијске штетности -алифатични угљоводоници

4.700,00

0,00

4.700,00

12.

3.2.3.

Хемијске штетности – амино и нитро деривати бензена

5.000,00

0,00

5.000,00

13.

3.2.4.

Хемијске штетности – халогени деривати алиф.угљов..

5.000,00

0,00

5.000,00

14.

3.2.8.

Хемијске штетности – пестициди

4.000,00

0,00

4.000,00

15.

3.3.

Хемијске штетности – гасови

3.800,00

0,00

3.800,00

16.

3.4.

Хемијске штетности – киселине, базе, соли, паре, прашина

3.200,00

0,00

3.200,00

17.

4.2.

Биолошке штетности – вируси Б и Ц хепатитиса, вирус ХиВ-а

6.700,00

0,00

6.700,00

18.

4.4.

Биолошке штетности – друге непоменуте e

3.000,00

0,00

3.000,00

19.

5.1.

Рад на висини

3.880,00

0,00

3.880,00

20.

5.2.

Рад у дубини

4.000,00

0,00

4.000,00

21.

5.3.

Рад ноћу

3.300,00

0,00

3.300,00

22.

5.4.

Унутрашњи транспорт

4.000,00

0,00

4.000,00

23.

5.5.

Рад у нехигијенским условима – влага, испарења, мириси

3.100,00

0,00

3.100,00

24.

5.6.

Преглед вида за рад са екраном

500,00

0,00

500,00

25.

5.7.

Циљани офталмолошки преглед за рад са екраном

650,00

0,00

650,00

 

ЦЕНОВНИК ПРЕГЛЕДА У МЕДИЦИНИ РАДА – ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА

Р. бр.

Назив медицинске услуге

Цена ПДВ Укупно
1.

Лекарско уверење за возача I групе – аматери

1.750,00

350,00

2.100,00
2, Лекарско уверење за возача  II групе – професионалци 3.125,00

625,00

3.750,00
3. Лекарско уверење за запослење 2.000,00

400,00

2.400,00
4.

Лекарско уверење за запослење – рад са децом

2.475,00

495,00

2.970,00
5. Лекарско уверење за суд 2.000,00

400,00

2.400,00
6. Лекарско уверење за (усвајање детета, хранитељство, смештај у дом за стара лица, стамбена питања) 2.000,00

400,00

2.400,00
7. Лекарско уверење за (добијање држављанства, сталног боравка) 2.000,00

400,00

2.400,00
8. Лекарско уверење за (добијање држављанства, сталног боравка) са РТГ плућа 2.300,00

460,00

2.760,00
9. Лекарско уверење за склапање малолетног брака 2.475,00

495,00

2.970,00
10. Лекарско уверење за запослење инвалида 2.000,00

400,00

2.400,00
11. Лекарско уверење за упис у средњу школу 396,67

79,33

476,00
12. Лекарско уверење за упис у средњу школу за возаче 1.075,00

215,00

1.290,00
13. Дупликат лекарског уверења 575,00 115,00 690,00
14. Дупликат лекарског уверења за возаче 800,00 160,00 960,00
15. Лекарско уверење за управљање чамцем 2.000,00

400,00

2.400,00
16. Лекарско уверење за упис на факултет и ванредан упис у средњу школу 916,67 183,33 1.100,00
17. Лекарско уверење за запослење – рад са оружјем 3.250,00

650,00

3.900,00
18. Лекарско уверење о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружија 1.650,00

330,00

1.980,00
19. Обука за пружање прве помоћи на радном месту 1.500,00

300,00

1.800,00
20. Обука за пружање прве помоћи на радном месту за р.о. 1.500,00

0,00

1.500,00
21. Утврђивање посебних здравствених услуга за радна места са повећаним ризиком за р.о. 1.800,00

0,00

1.800,00
22. Професионална орјентација ученика за упис у средњу школу, факултет 800,00

160,00

960,00

 

Resenje Ministarstva

Дом Здравља Палилула