Техничка служба

Служба за техничке послове и друге сличне послове

Кнез Данилова 16;

радно време: радним даном од 7 до 15 сати

Начелник службе: Светлана Вулевић ; контакт тел:33-44-574

  • Одељење за возни парк – шеф одељења:Драган Васић;
  • Одељење одржавања: шеф Мирјана Булат контакт телефон 322-06-07;
  • Одељење за хигијенско одржавање објеката, радне одеће – Одговорна вешарка: Јованка Граховац
  • Одговорна спремацица: Милица Вељковић

Пријава кварова тел: 322-06-07

Дом Здравља Палилула