JN-2013

ЈН Д 36, Средства за дезинфекцију,, 31.12.2013.

ЈН Д 34, Батерија за напајање дефибрилатора, 31.12.2013.

ЈН Д 35, партија 2, Траке за урин, 31.12.2013.

ЈН Д 31, Рачунарска опрема, 30.12.2013.

ЈН Д 32, партија 1, Микромотор за насадне инструменте у стоматологији, 20.12.2013.

ЈН Д 36, Средства за дезинфекцију, 06.12.2013.

ЈН Д 13, Материјал за одржавање стоматолошке опреме, 15.11.2013.

ЈН Д 8-1, партија 3, Срафови за ортодонцију, 08.11.2013.

ЈН Д 10, партија 4, Остали технички материјал, 04.11.2013.

ЈН Д 7, Стоматолошки материјал, 25.10.2013.

ЈН Д 32, Стоматолошки апарати, 21.10.2013.

ЈН Д 31, Компјутер са штампачем и монитором, 16.10.2013

ЈН Д 13, Материјал за одржавање стоматолошке опреме, 15.10.2013.

ЈН Д 12,  Материјал за одржавање медицинске опрем, 11.10.2013.

ЈН У 4, Одржавање медицинског информационог система – Хелиант, 09.10.2013.

ЈН Д 17, Бензин и дизел гориво, 03.10.2013.

ЈН Д 35, Лабораторијски материјал, 02.10.2013.

ЈН У 2, Одржавање апликативног софтвера , 05.09.2013.

ЈН  У 13, Физичко-техничко обезбеђење објекта, 20.08.2013.

JN D 3-1-1, Соматулин, 20.08.2013.

ЈН Д 4-1, Фластери, 15.08.2013.

ЈН Д 3-1-2, Соматулин, 15.08.2013.

ЈН Д 10, Материјал за одрзавање зграда, 06.08.2013.

ЈН Д  11, Материјал за одрзавање возила, 31.07.2013

ЈН Д  19, Угаљ, 25.07.2013

ЈН Д  3-1, Соматулин, 16.07.2013

ЈН Д  25 Хемијски производи 10.06.2013

ЈН Д  27 Материјал за одржавање чистоће  10.06.2013

ЈН Д  26,Санитетски материјал, 06.06.2013.

ЈН Д  3, Соматулин,, 05.06.2013.

ЈН Д  29,Остали санитетски материјал, 05.06.2013.

ЈН Д  28,  Средства за дезинфекцију, 04.06.2013.

ЈН Д  30, Материјал за одржавање чистоће радног простора, 31.05.2013.

ЈН Д 2, Сандостатин, 30.05.2013.

 

 

 

Дом Здравља Палилула