Savetovalište za mlade

Mladi ljudi predstavljaju pozitivnu snagu jednog društva, a ulaganje u zdravlje mladih se višestruko isplati.

Ako imate neki problem, dilemu, ako želite savet javite se! Mi radimo svakog radnog dana od 07-20 časova.

Možete da zakažete razgovor sa članom tima, ili da vam pružimo savet, podršku putem telefona

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade
(školski dispanzer)

Ordinacija br.8

Adresa: Knez Danilova 16

Telefon: 3232-505 ili 3224-321(do 325) lokal 208
E-mail adresa:savetdzpalilula@gmail.com

Radno vreme od 07-20 sati
Subotom dežuran jedan član tima.

Članovi tima u savetovalištu za mlade:

 • pedijatar
 • ginekolog
 • specijalista medicine rada
 • psiholog
 • defektolog, magistar nauka – specijalita
 • nutricionista – dijetetičar
 • socijalni radnik – specijalista
 • medicinska sestra i drugi stručnjaci prema potrebi.

Procedure koje se sprovode u savetovalištu za mlade:

 • jednostavna registracija, prijavljivanje
 • obezbeđena privatnost i poverljivost
 • mogućnost izbora člana tima
 • kratko vreme čekanja na uslugu
 • bez uputa lekara ili zdravstvenog saradnika
 • mogućnost konsultacija i bez zakazivanja
 • pružanje savetovanja telefonom preko direktne linije od 12,30-14,30 satu
 • E-mail internet komunikacija
 • roditeljski pristanak u najboljem interesu deteta
 • procedure prihvatljive ne samo za oba pola, nego i za mlade različite verske seksualne i kulturne pripadnosti.

Zdravstveni radnici i saradnici koji rade u savetovalištu za mlade izlaze u susret vašim potrebama kroz:

 • razumevanje, pažnju, komunikativnost i iskrenost
 • poverljivost
 • poštovanje, bez osuđivanja
 • otvorenost za ponovni susret.

Na kojim problemima radimo?

 • specifični razvojni poremećaji školskih veština (crtanja, pisanja, računanja i dr.)
 • školski neuspeh
 • specifični i razvojni poremećaji motornog funkcionisanja
 • poremećaj hiperaktivnosti i pažnje
 • poremećaj socijalnog funkcionisanja
 • tik poremećaj
 • mešoviti poremećaji ponašanja i emocija
 • razvojne disharmonije
 • teškoće prilagođavanja
 • separacioni strahovi
 • mentalna retardacija
 • zloupotreba supstancija
 • profesionalna orijentacija
 • rešavamo i preveniramo nastale problem kod adolescenata vezanih za ginekologiju
 • zaštita, očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja
 • teme vezane i pitanja iz kontracepcije i polno prenosivih bolesti
 • pravilna ishrana – piramida ishrane
 • prevencija gojaznosti

Savetovalište za mlade pruža usluge:

 • prevencije zdravstvenih poremećaja
 • zdravstveno vaspitni grupni rad
 • individualni savetodavni rad
 • grupna psihoterapija
 • individualna psihoterapija
 • test psihičkih funkcija
 • ispitivanje i lečenje poremećaja zdravlja
 • i to dece i adolescenata uzrasta od 10 do 19 godina.
 • Određeni specifični programi savetovališta za mlade se obavljaju i na terenu (terenski, tzv. ,,out-reach” rad).

U prijatnom ambijentu savetovališta za mlade, poštujući vašu privatnost spremni smo da vas saslušamo i pomognemo da donesete odluku i rešite problem!

Дом Здравља Палилула