Служба социјалне медицине

Начелник службе др Тамара Митић-Тасевски

Анализирање података о здравственом стању становништва и коришћењу здравствених служби. Израда и праћење реализације годишњег плана рада медицинских служби и нормирање кадра. Планирање превентивних програма за заштиту и унапређење здравља становништва.

У оквиру социјалне медицине је одсек информатике који се бави аутоматском обрадом података, одржавањем рачунара и рачунарског система.

Дом Здравља Палилула