Служба стоматолошке здравствене заштите

 

Радно време:

07.00 – 20.00 сати


Поштовани корисници, ако имате свог изабраног стоматолога који ће бринути о вашем здрављу, ваше здравље ће бити квалитетније.

У стоматолошкој служби Дома здравља “Др Милутин Ивковић” запослено је:

– 33 доктора стоматологије (од тога 16 специјалиста: 8 специјалиста дечије и превентивне стоматологије, 3 специјалиста ортопедије вилица, 2 специјалиста стоматолошке протетике, 1 специјалиста опште стоматологије, 1 специјалиста оралне хирургије и 1 специјалиста пародонтологије и оралне медицине);
– 42 стоматолошких сестара;
– 8 зубних техничара;
– 3 рендген техничара.

 

Начелник службе:др Анђелка Радаковић, специјалиста дечје и превентивне стоматологије
Одговорна сестра: Ивана Црнобрња

 

Служба за стоматолошку здравствену заштиту обухвата следећа одељења:

 • одељења дечије и превентивне стоматологије
 • одељења ортопедије вилица
 • одељења за болести зуба са ендодонцијом
 • одељење опште стоматологије
 • одељење оралне хирургије
 • одељење стоматолошке протетике и зубне технике
 • стоматолошки рендген кабинет

Кнез Данилова 16/ИВ, телефон: 011/322 43 21

ОДЕЉЕЊЕ ДЕЧИЈЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

Др Анђелка Радаковић Виорика Стојан  158
 др Софија Лукић  Марија Цупаћ  159
Др Лидија Нешић Франовић Верица Јовановић  160
 др Ранка Пантовић  Сузана Босић  159

ОДЕЉЕЊЕ ОРТОПЕДИЈЕ ВИЛИЦА

др Мина Тодоров   Зухра Чекан  110

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

 др Хајрија Жучанин  Слађана Младеновић 108
 др Ксенија Јелача Сандра Јовановић  156
Др Милоје Петровић  Анета Станојчић  153
Др Јулијана Милетић Пејић Малинка Илијев  153

 

ОДЕЉЕЊЕ ОРАЛНЕ ХИРУРГИЈЕ

др Чедна Бабић-Симеуновић Марија Петковић 161

ОДЕЉЕЊЕ ПАРОДОНТОЛОГИЈЕ И ОРАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

 др Светлана Платиша  Славица Ристић  117

ODELJENJE STOMATOLOŠKE PROTETIKE

 др Оливера Младеновић  Верица Мојсић  108

СТОМАТОЛОШКИ РЕНДГЕН КАБИНЕТ  (локал 157)

 • Зорица Евтимов, рендген техничар
 • Горица Миленковић, рендген техничар

У Дому здравља “Др Милутин Ивковић” здравствена делатност примарне стоматолошке здравствене заштите обухвата:
– превенцију, дијагностику и лечење болести уста и зуба;
– здравствено-васпитни рад (индивидуалан и у групама)

Мере превенције и раног откривања болести уста и зуба спроводе се кроз систематске, циљане, контролне прегледе, као и кроз акције промоције здравља и друге превентивне
мере и то посебно код предшколске и школске деце и омладине, али и код одраслог становништва и у оквиру стоматолошке здравствене заштите жена.

 

Превентивне услуге у служби стоматолошке здравствене заштите чине:

Стоматолошки преглед: обавља се када дете напуни девет месеци. Обухвата: анамнеза; регистровање стања оралног здравља; процену ризика за каријес раног детињства /КРД) и ортодонске неправилности; здравствено васпитни рад са родитељима.

Систематски стоматолошки преглед: 2., 6-7. година, I и VI разред основне школе и I разред средње школе, као и труднице у II триместру.
Садржај је прилагођен одговарајећем узрасту и обухвата: анамнеза; регистровање стања оралног здравља, праћење дентиције; процена ризика КРД и ортодонтске неправилности; здравствено васпитни рад са родитељима; предузимање одговарајућих профилактичких процедура; екстра и интаорални стоматолошки преглед; предузимање одговарајућих процедура; здравствено васпитни рад са дететом; планирање даљег стоматолошког збрињавања.

Скрининг ортодонтских неправилности код ученика I разреда основних школа (на систематском прегледу).

Скрининг ризика на парадонтопатију код узраста 14/15.год. (на систематском прегледу)

Право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања имају:

1. У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања – прегледи и лечење болести уста и зуба:

 • изузев протетских услуга, жене у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја
 • деца до навршених 18 година
 • старија лица тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица
 • одрасла лица којима је неопходна хитна стоматолошка здравствена заштита
 • у оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалне регије
 • прегледи и лечење уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре операције срца и трансплантације бубрега.
 • Ђаци и студенти до 26. године живота у току школовања имају право на стоматолошку здравствену заштиту о трошку осигурања и могу бесплатно обавити стоматолошке прегледе и лечења зуба и уста.

2. Уз партиципацију од 50 динара:
– лечење компликација каријеса код деце и омладине, вађење зуба као последица каријеса (врши се на Одељењу за дечију и превентивну стоматологију и Одељењу оралне хирургије)

3. Уз партиципацију у износу од 35 % од цене стоматолошке услуге:
– израда акрилатне тоталне и парцијалне протезе код особа старијих од 65 година. (налог за израду протезе пацијент мора оверити у пословници Фонда.)

Сви остали пацијенти плаћају пуну цену стоматолошке услуге.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Дом Здравља Палилула