Служба кућног лечења

Начелник Службе – Др Србољуб Распоповић
Oдговорна медицинска сестра – Валентина Лукић

Служба за кућно лечење налази се у улици ул.Војводе Вука бр 10

контакт телефон. 064 8041694

У Служби за кућно лечење ради укупно 6 лекара и 20 медицинских сестара- техничара распоређени на целокупној територији Општине Палилуле.

Лекарски кадар чини 1 лркар специјалиста и 6 лекара опште медицине. Од тога – 5 у пункту Ст. Палилула (2 у кућном 3 у неодложној) и 2 у неодложној пункт Д. Венац. Лекари кућног лечења обављају прве лекарске прегледе у стану пацијента по позиву (неодложна помоћ) или по упуту изабраног лекара (кућно лечење), а потом комплетно збрињавање које подразумева обављање парентералног лечења , контролне прегледе, као и упућивање болесника на додатне дијагностичке процедуре или консултативне специјалистичке прегледе.

Тим од 20 медицинских сестара- техничара распоређен је по свим пунктовима( Стара Палилула,Карабурма И Дунавски Венац) Послови медицинских техничара обухватају вршење низа дијагностичких и терапијских поступака у стану болесника: давање инфузионих раствора као и свих облика ињекционе терапије, давање серума и вакцина, обраду декубитуса и других рана, скидање конаца, вршење катетеризације и замену катетера, учествовање у здравствено-васпитном раду као и управљање моторним возилом за превоз медицинске екипе до болесника.

Сви лекари и медицински техничари су укључени у програм континуиране медицинске едукације којим се омогућава да се актуелна стручна медицинска знања и искуства усвајају и примењују у свакодневном раду. Од прошле године акценат је на имплементацији стратегије палијативног збрињавања, пре свега болесника у терминалној фази малигне болести, уз неопходно планирање проширења кадровске структуре службе како би се задовољили сви предвиђени захтеви.

Кућно лечење Ст.Палилула

 • Др Србољуб Распоповић
 • Др Дејан Стојановић-кућно лечење
 • Др Вељко Бараћ –кућно лечење
 • Др Владица Здравковић -неодложна помоћ
 • Др Ана Лацковић-на специјализацији
 • Омс Валентина Лукић
 • мт Зоран Здравковић
 • мт Предраг Стевановић
 • вмт Владета Тодоровић
 • мс Милена Матовић
 • мс Јована Јованов
Дом Здравља Палилула