Служба кућног лечења

Начелник Службе – др.Ана Лацковић
Oдговорна медицинска сестра – Валентина Лукић

Служба за кућно лечење налази се у улици ул.Војводе Вука бр 10

контакт телефон. 064 8041694

У Служби за кућно лечење ради укупно 6 лекара и 20 медицинских сестара- техничара распоређени на целокупној територији Општине Палилуле.

Лекарски кадар чини двоје специјалиста и четири лекара опште медицине. Лекари су распоређени по пунктовима – 4 у пункту Стара Палилула (2 на пословима кућног лечења и 2 на пословима неодложне помоћи) и 2 у пункту Борча (на пословима неодложне помоћи). Лекари кућног лечења обављају прве лекарске прегледе у стану пацијента по позиву (неодложна помоћ) или по упуту изабраног лекара (кућно лечење), а потом комплетно збрињавање које подразумева обављање парентералног лечења , контролне прегледе, као и упућивање болесника на додатне дијагностичке процедуре или консултативне специјалистичке прегледе.

Тим од 20 медицинских сестара- техничара распоређен је по свим пунктовима( Стара Палилула,Карабурма И Дунавски Венац) Послови медицинских техничара обухватају вршење низа дијагностичких и терапијских поступака у стану болесника: давање инфузионих раствора као и свих облика ињекционе терапије, давање серума и вакцина, обраду декубитуса и других рана, скидање конаца, вршење катетеризације и замену катетера, учествовање у здравствено-васпитном раду као и управљање моторним возилом за превоз медицинске екипе до болесника.

Сви лекари и медицински техничари су укључени у програм континуиране медицинске едукације којим се омогућава да се актуелна стручна медицинска знања и искуства усвајају и примењују у свакодневном раду. Од прошле године акценат је на имплементацији стратегије палијативног збрињавања, пре свега болесника у терминалној фази малигне болести, уз неопходно планирање проширења кадровске структуре службе како би се задовољили сви предвиђени захтеви.

Кућно лечење Ст.Палилула

 • Др Ивана Ранђеловић Торлаковић –кућно лечење
 • Др Ана Лацковић-неодложна помоћ
 • Др Дејан Стојановић-неодложна помоћ
 • Др Вељко Бараћ –кућно лечење
 • Омс Валентина Лукић
 • мт Зоран Здравковић
 • мт Предраг Стевановић
 • мс Светлана Стојковић
 • вмт Владета Тодоровић
 • мс Милена Стојановић
 • мс Милена Матовић
 • мс Јована Јованов
Дом Здравља Палилула