Služba za ultrazvučnu dijagnostiku

Odsek ultrazvučne dijagnostike radi u Domu zdravlja od 1990. godine. Tokom niza uspešnih godina, dosta se radilo na usavršavanju i edukaciji kadra, kupovini UZ aparata i proširenju službe po punktovima.

Sada obavljamo sedam vrsta pregleda, koje rade lekari specijalisti različitih oblasti medicine, zaposleni u Domu zdravlja.
Odsek za ultrazvučnu dijagnostiku – Knez Danilova 16, tel. 3224-321 lok. 125
Načelnik  RTG  Službe i UZ  dijagnostike   Dr Biljana Lapčević – Krstić, spec.radiologije

Odgovorna medicinska sestra odseka Vida Knežević – viša medicinska sestra.

U kabinetu ultrazvučne dijagnostike obavljaju se sledeći pregledi:

EHO srca
Dr Predrag Stojaković, spec.interne medicine.

EHO abdomena
Dr Vesna Nikolić spec. radiologije.
Dr. Dr Milan Antonić   spec.radiologije.
Dr Slaven Sekulić, spec. radiologije
Dr Vidosava Vasić, spec.interne medicine

EHO dojke
Dr Jadranka Duraković, spec.ginekologije i akušerstva
Dr Milan Antonić, spec.radiologije.

EHO kukova beba
Dr Branka Maksić, spec.pedijatrije

EHO štitne žlezde
Dr Gordana Antonijević-Preradović, spec.interne medicine
Dr Vesna Nikolić, spec radiologije.

Zakazivanje se vrši isključivo preko izabranog lekara .Informacije se mogu dobiti na telefon : 3224-321 lok 137

Дом Здравља Палилула