Služba za oftalmologiju

Knez Danilova 16, 3. sprat, direktna linija 011/3224-327 lok. 114 (šalter)

Načelnik službe: dr Gordana Čuk Šaraba

Odgovorna sestra: Dragana Milošević

Zaposleni lekari:

Ambulanta Stara Palilula

  • Dr Gordana Čuk Šaraba
  • Dr Ljiljana Kijanović
  • Dr Snežana Milić
  • Dr Milica Doknić
  • Dr Milja Miljković

Svi pregledi za službu oftalmologije se zakazuju elektronski kod IZABRANOG LEKARA  (Opšte medicine i Pedijatra) a na zakazani pregled je potrebno imati važeći uput, overenu zdravstvenu knjižicu i identifikacioni dokument sa fotografijom.

HITNA STANjA KOJA ZBOG VITALNE  UGROŽENOSTI NE ZAHTEVAJU UPUT I PRIMAJU SE ODMAH SU

*perforativne penetrantne povrede oka (S02-S05)

*akutni glaukom (N40,2)

*ablacija retine i/ili horioideje (N33,N31)

Služba radi radnim danima od 07:00-20:00 časova, subotom od 08:00-13:30 časova (nedeljom i državnim praznicima Služba ne radi tada se korisnici mogu javiti u slučaju potrebe dežurnoj Očnoj klinici).

Дом Здравља Палилула