Zaštita mentalnog zdravlja

Načelnik službe dr Maja Gvoić spec. psihijatrije

  • Zaštita mentalnog zdravlja

 Odgovorna sestra: VMS Branka Marjanović

Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja radi radnim danom od 7 do 20 časova, izuzetak su državni i verski praznici i nedelja. Subotom odeljenje dežura od 8 do 17 časova.

Na zakazani pregled se dolazi sa uputom izabranog lekara i overenom zdravstvenom knjižicom.

U aprilu mesecu –u toku su planirani godišnji odmori

dr Miljatović je na planiranom go od 1.-12.4.2019.god

Rade:

  • 2 psihijatra 
  • 2 psihologa 
  • 1 socijalni radnik 
  • Tri medicinske sestre.

Molimo zainteresovane da se informišu o rasporedu rada lekara i zdravstvenih saradnika na 3224-321 lokal 119

Prvi pregled se zakazuje preko izabranog lekara opšte prakse. Naredni dolazak se može zakazati na kontakt telefon 3224-321 lokal 119.

Pacijenti sa uputom za hitan pregled se ne zakazuju

Profili zaposlenih: tri lekara (  psihijatra).

Zdravstveni saradnici: dva psihologa, socijalni radnik

 

Psihijatri:
dr Maja Gvoić  lok 180

Dr Aleksandar Miljatović lok 179

Dr Miraš Milačić, odustvo od jedne godine

Dr Biljana Boščanin lok 180

Psiholozi:
Dragana Šoškić

Radimila Krunić

Socijalni radnik:

Maja Peev Lokal:177

Poseta socijalnom radniku moguća je bez uputa lekara, ali sa overenom zdravstvenom knjižicom.

Дом Здравља Палилула