Zaštita mentalnog zdravlja

Načelnik specijalističkih službi – dr Snežana Milić spec. oftalmologije

Odgovorna sestra: vms Branka Marjanović

Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja radi radnim danom od 7 do 20 časova, izuzetak su državni i verski praznici i nedelja. Subotom odeljenje dežura od 8 do 17 časova.

Na zakazani pregled se dolazi sa uputom izabranog lekara i overenom zdravstvenom knjižicom.

Molimo zainteresovane da se informišu o rasporedu rada lekara i zdravstvenih saradnika na 3224-321 lokal 119

Prvi pregled se zakazuje preko izabranog lekara opšte prakse. Naredni dolazak se može zakazati na kontakt telefon 3224-321 lokal 119.

Pacijenti sa uputom za hitan pregled se ne zakazuju.

Rade dva lekara u službi.

1 lekar u Medicini rada
1 psiholog
1 u medicini rada – psiholog
1 socijalni radnik

Profili zaposlenih:

4 lekara spec. psihijatrije.

Zdravstveni saradnici:
2 psihologa,
1 socijalni radnik,
3 medicinske sestre

Psihijatri:
dr Maja Gvoić  lok 180

Dr Aleksandar Miljatović lok 179

Dr Miraš Milačić  lok 180

Dr Biljana Boščanin lok 180

Psiholozi:
Dragana Šoškić

Radimila Krunić

Socijalni radnik:

Maja Peev Lokal:177

Medicinke sestre:

vms Branka Marjanović
ms Dragana Nedeljković
ms Vesna Majer

Poseta socijalnom radniku moguća je bez uputa lekara, ali sa overenom zdravstvenom knjižicom.

Дом Здравља Палилула