Заштита менталног здравља

Начелник службе др Маја Гвоић спец. психијатрије

  • Заштита менталног здравља

 

 

Одговорна сестра: ВМС Бранка Марјановић

Одељење заштите менталног здравља ради радним даном од 7 до 20 часова, изузетак су државни и верски празници и недеља. Суботом одељење дежура од 8 до 17 часова.

На заказани преглед се долази са упутом изабраног лекара и овереном здравственом књижицом.

Због коришћња планираних годишњих одмора моле се корисници услуга да се интересују за распоред рада запосених у служби.

У августу месецу раде 2 психијатра,

један психијатар од 1.8.-15.8 ради од 10:00 до 16:30, а други од 17.8.-31.8. ради наизменично (један дан пре подне следећи послеподне.

Два психолога раде до 7.8. а од 7.8.-25.8. ради један психолог.

Два социјална радника до 14.8. а од  14.8. до краја месецарадиће један социјални радник.

У служби ће радити две медицинске сестре.

 

Молимо заинтересоване да се информишу о распореду рада лекара и здравствених сарадника на 3224-321 локал 119

Први преглед се заказује преко изабраног лекара опште праксе. Наредни долазак се може заказати на контакт телефон 3224-321 локал 119.

Пацијенти са упутом за хитан преглед се не заказују

Профили запослених: два лекара (  психијатра).

Здравствени сарадници: два психолога, два социјална радника

 

Психијатри:
Др Мираш Милачић, лок. 180

др Маја Гвоић  лок 180

Психолози:
Драгана Шошкић
Мирјана Вуксановић Цимеша

Социјални радник:

Маја Пеев Локал:177
Милош Московљевић Локал:177

Посета социјалном раднику могућа је без упута лекара, али са овереном здравственом књижицом.

Дом Здравља Палилула