Заштита менталног здравља

Начелник службе др Маја Гвојић спец. психијатрије

Одговорна сестра: ВМС Бранка Марјановић

Одељење заштите менталног здравља ради радним даном од 7 до 20 часова, изузетак су државни и верски празници и недеља. Суботом одељење дежура од 8 до 17 часова.

На заказани преглед се долази са упутом изабраног лекара и овереном здравственом књижицом.

У јуну месецу до 12.6. раде 2 психијатра. а од 12.-30.6 ради један психијатар у временском периоду од 10-16 и 30. Раде 2 психолога и 2 социјална радника. Један психолог је на боловању од 9.6.2017. и даље

 

У току су планирани годишњи одмори из 2016

Молимо заинтересоване да се информишу о распореду рада лекара и здравствених сарадника на 3224-321 локал 119

Први преглед се заказује преко изабраног лекара опште праксе. Наредни долазак се може заказати на контакт телефон 3224-321 локал 119.

Пацијенти са упутом за хитан преглед се не заказују

Профили запослених: два лекара (  психијатра).

Здравствени сарадници: два психолога, два социјална радника

 

Психијатри:
Др Мираш Милачић, лок. 180

др Маја Гвоић  лок 180

Психолози:
Драгана Шошкић
Мирјана Вуксановић Цимеша

Социјални радник:

Маја Пеев Локал:177
Милош Московљевић Локал:177

Посета социјалном раднику могућа је без упута лекара, али са овереном здравственом књижицом.

Дом Здравља Палилула