Zaštita mentalnog zdravlja

Načelnik specijalističkih službi – dr Gordana Ćuk Šaraba spec. oftalmologije

Načelnik Službe za zaštitu mentalnog zdravlja – dr Pavle Simović – spec. psihijatrije

Odgovorna sestra:  ms Dragana Nedeljković

Radno vreme službe je od 7 do 20 časova – Stara Palilula.

Radno vreme ZS Borča od 7 do 20 časova.

Izuzetak su državni i verski praznici i nedelja. Subotom odeljenje dežura od 8 do 17 časova (po rasporedu rada).

Na zakazani pregled se dolazi sa uputom izabranog lekara i overenom zdravstvenom knjižicom.

U toku su planirani godišnji odmori.

Molimo zainteresovane da se informišu o rasporedu rada lekara i zdravstvenih saradnika na 3224-321 lokal 119

Prvi pregled se zakazuje preko izabranog lekara opšte prakse. Naredni dolazak se može zakazati na kontakt telefon Stara Palilula 011 / 3224-321 lokal 119.

Zdravstvena stanica Borča 011 / 777 3252

Pacijenti sa uputom za hitan pregled se ne zakazuju.

U toku je korišćenje planiranih godišnjih odmora.

Profili zaposlenih:

Psihijatri:
dr Maja Gvoić lok 180 

dr Pavle Simović lok 180 

dr Slađana Milošević  –  medicina rada

Psiholozi:

Radimila Krunić

Nevena Jelić

Socijalni radnik:

Teodora Radonjić Lokal: 177

Medicinke sestre:

vms Branka Marjanović
ms Dragana Nedeljković
ms Vesna Majer

Poseta socijalnom radniku moguća je bez uputa lekara i bez zakazivanja, sa overenom zdravstvenom knjižicom.

 

Odeljenje zaštite mentalnog zdravlja – ZS Borča

direktna linija 011/7773252

      Psihijatri:

  • dr Miraš Milačić
  • dr Tamara Babić

      Psiholog:

  • Dragana Šoškić

      Socijalni radnik:

  • Maja Peev

     Medicinske sestre:

  • Svetlana Jeremić
  • Jelena Tomić
Дом Здравља Палилула