Заштита менталног здравља

Начелник службе др Маја Гвоић спец. психијатрије

  • Заштита менталног здравља

 Одговорна сестра: ВМС Бранка Марјановић

Одељење заштите менталног здравља ради радним даном од 7 до 20 часова, изузетак су државни и верски празници и недеља. Суботом одељење дежура од 8 до 17 часова.

На заказани преглед се долази са упутом изабраног лекара и овереном здравственом књижицом.

У фебруару месецу раде 2 психијатра, у току овог месеца очекује се пријем још једног доктора психијатрије 

Два психолога, од 19.02-23.02 други психолог је на планираном годишњем одмору

Два социјална радника.

Три медицинске сестре.

Молимо заинтересоване да се информишу о распореду рада лекара и здравствених сарадника на 3224-321 локал 119

Први преглед се заказује преко изабраног лекара опште праксе. Наредни долазак се може заказати на контакт телефон 3224-321 локал 119.

Пацијенти са упутом за хитан преглед се не заказују

Профили запослених: два лекара (  психијатра).

Здравствени сарадници: два психолога, два социјална радника

 

Психијатри:
др Маја Гвоић  лок 180

Др Александар Миљатовић лок 179

Др Мираш Милачић, одуство од једне године

Психолози:
Драгана Шошкић
Мирјана Вуксановић Цимеша

Социјални радник:

Маја Пеев Локал:177
Милош Московљевић Локал:177

Посета социјалном раднику могућа је без упута лекара, али са овереном здравственом књижицом.

Дом Здравља Палилула