Одељење интерне медицине

Рад Интернистичке службе Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула одвија се на четири локације

У централном објекту Стара Палилула, огранцима Карабурма, Борча, Падинска Скела

Начелник Интернистичке службе др Видосава Васић, спец.интер.медицине

У огранку Стара Палилула Кнез Данилова 16, тел. 3224-321/лок 137 раде следећи интернисти:

Радно време 7-20 сати радним даном, суботом од 08-18 сати.

Др Видосава Васић, спец.интер.мед.
Др Бранка Бисенић, спец.интер.мед.- кардиолог
Др Зорка Поповић, спец.интер.мед.
Др Предраг Стојаковић, спец.интер.мед.
Др Гордана Антонијевић-Прерадовић, спец.интер.мед.

Прегледи се заказују лично на шалтеру интернистичке службе и преко контак центра

Дом Здравља Палилула