Одељење интерне медицине

Рад Интернистичке службе Дома здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула одвија се на четири локације

У централном објекту Стара Палилула, огранцима Карабурма, Борча, Падинска Скела

Начелник Интернистичке службе Др Славица Грубач, спец.интер.медицине

Омс Вида Кнежевић –виша медицинска сестра.

Запослене медицинске сестре у служби интерне медицине:

Мс Јелена Кљајевић, Мт Миодраг Станојевић , Мс  Наташа Мацанковић,Мс Јасмина Шике.Мс Весна Шипић,Мс Злата Кузмановић.

Прегледи се заказају искључиво преко изабраног лекара.

У огранку Стара Палилула Кнез Данилова 16, тел. 3224-321/лок 137 раде следећи интернисти:

Радно време 7-20 сати радним даном, суботом од 08-18 сати.

  • Др Славица Грубач спец .инте. мед
  •  Др Видосава Васић спец .инте. мед.
  • Др Гордана Антонијевић Прерадовићспец .инте. мед
  • Др Бранка Бисенић спец .инте. мед

 

Дом Здравља Палилула