Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Direktna linija: 3224-326

Načelnik službe: dr Nenad Marković

Odgovorna sestra Vesna Maksimović

Ginekolozi menjaju smenu na nedeljnom nivou. U zdravstvenoj stanici rade dva ginekologa.

Napomena: u slučaju bolovanja ginekologa ili usled korišćenja godišnjeg odmora raspored rada se može izmeniti i obaveštenje se može dobiti telefonom (Stara Palilula: 3224-326)


Savetovalište za adolescentnu ginekologiju

Sa Vama će razgovarati ginekolog.
U ul.Knez Danilova 16 samo za mlade do 18 godine, bez uputa uz overenu zdravstvenu knjižicu (telefonom se informisati o terminu).
U svim ostalim ginekološkim ambulantama na punktovima Doma zdravlja Palilula od 7-20 časova razgovaraće sa vama lekar ginekolog (uz rad sa ostalim pacijentima).

Pregledi se zakazuju lično u službi.

telefon za informacije 3224-326


Savetovalište za kontracepciju

Kontrolni pregledi se rade dva puta godišnje, u toku radnog dana i sastoji se iz:

 • ginekološkog pregleda
 • kolposkopije
 • citoloških i laboratorijskih analiza

Savet možete dobiti u svim ginekološkim ambulantama, na svim punktovima Doma zdravlja Palilula od 7-20sati radnim danom, subotom od 08-18 sati.

Pregledi se zakazuju lično u službi i preko kontak centra


Savetovalište za trudnice

Psihofizička priprema trudnice za porođaj održava se dva puta nedeljno u Knez Danilovoj 16. Pripremu vodi sestra Gordana Belušević. Telefon za informacije o terminima 3224-324 lok. 127.

Pristup je slobodan uz odobrenje nadležnog ginekologa. Priprema je besplatna.


Savetovalište za menopauzu

Namenjeno je ženama koje imaju tegobe vezane za prelazno doba.

Poremećaj ili izostanak menstrualnog ciklusa, nesanica, uznemirenost, osećaj toplote, znojenja, ubrzan rad srca, nagli skok krvnog pritiska, zadržavanje tečnosti u organizmu, osteoporoza.

Pregled i savet možete dobiti u svim ginekološkim ambulantama Službe za zdravstvenu zaštitu žena, na svim punktovima Doma zdravlja Palilula od 7-20 sati.

Pregledi se zakazuju lično u službi i preko kontak centra


Savetovalište za rano otkrivanje raka dojke i grlića materice

Namenjeno je ženama u generativnom dobu, kao i u postmenopauzi. Jednom godišnje se radi:

 • ginekološki pregled
 • kolposkopija
 • citološki pregled
 • palpatorni pregled dojki i pazušnih jama

Savetovalište radi u svim ginekološkim ambulantama, na punktovima Doma zdravlja Palilula, radnim danom od 7-20 sati subotom od 08-18 sati.

Pregledi se zakazuju lično u službi i preko kontak centra


Izabrani ginekolog

 • Dr Nenad Marković
 • Dr Vera Krstić
 • Dr Slađana Perić
 • Dr Marija Resavac

Savetovalište za rano otkrivanje raka dojke i grlića materice

Namenjeno je ženama u generativnom dobu, kao i u postmenopauzi. Jednom godišnje se radi:

 • ginekološki pregled
 • kolposkopija
 • citološki pregled
 • palpatorni pregled dojki i pazušnih jama

Savetovalište radi u svim ginekološkim ambulantama, na punktovima Doma zdravlja Palilula, radnim danom od 7-20 sati.

Дом Здравља Палилула