Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece sa savetovalištem za mlade
(školski dispanzer)

Adresa: Knez Danilova br. 16
Telefon 3224-321 (do 325) lokal 203
Radno vreme od 07- 20 sati

Subotom i nedeljom od 08 – 18 sati

Načelnik službe: dr Aneta Jovanović

Odgovorna medicinska sestra službe: vms Dragana Frank

Prima decu školskog uzrasta i pruža im sledeće usluge:

 • pregled bolesne dece i svi preventivni pregledi
 • sistematski i kontrolni pregledi učenika
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u srednje, visoke škole i fakultete
 • potvrde radi upućivanja na dalje školovanje u inostranstvu
 • individualni i grupni zdravstveno vaspitni rad

Izabrani lekari su:

 • Prim. dr Vidosava Torbica
 • Dr Tatjana Jovanović
 • Dr Dragica Rondaš

Pedijatrijske sestre:

 • Snežana Mitrović
 • Dragica Zogović
 • Dušanka Paunović

Savetovalište za mlade u matičnom Domu zdravlja čine tim stručnjaka:

 • pedijatar
 • ginekolog
 • psiholog
 • defektolog
 • socijalni radnik
 • nutricionista
 • medicinska sestra i drugi prema potrebi.

Radno vreme savetovališta za mlade je svakog radnog dana od 07-20 sati.

Subotom je dežuran jedan član tima.

Telefon savetovališta za mlade: 3232-505

ili preko centrale 3224-321 (do 325) lokal 208

E-mail: savetdzpalilula@gmail.com

Дом Здравља Палилула