Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem
(predškolski dispanzer)

zdravlje vašeg deteta neka bude u sigurnim rukama

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Adresa: Knez Danilova br. 16
Telefon 3224-328 ili 3224-321 lokal 102
Načelnik službe : dr Aneta Jovanović
Glavna sestra službe: vms Biljana Janićijević
Radno vreme od 7-20 sati

subotom i nedeljom od 08-18 sati

Raspored lekara novembar:

dr Aneta Jovanović uvek pre podne

dr Maksić Branka utorak, četvrtak posle podne

dr Rondaš Dragica utorak, četvrtak posle podne

dr Olivera Todorović utorak, četvrtak posle podne

dr Biljana Đurić ponedeljak, sreda, petak posle podne, utorak, četvrtak pre podne

dr Jovanović Tatjana sreda, petak posle podne, utorak četvrtak pre podne

Prima decu uzrasta od 0-7 godina i pruža im sledeće usluge:
pored pregleda bolesne dece obavljaju se i svi preventivni pregledi:

 • sistematski i kontrolni pregledi
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u osnovne škole
 • individualno i grupno savetovanje

Izabrani lekari su:

 • Dr Aneta Jovanović
 • Dr Branka Maksić
 • Dr Biljana Đurić-Stojanović
 • Dr Olivera Todorović

Pedijatrijske sestre:

 • Vms Tijana Ćurčić
 • Ms Tatjana Lazić
 • Ms Biljana Šotra
 • Ms Milica Gržetić
 • Ms Marina Kukolj
 • Ms Slađana Tomić

Razvojno savetovalište u matičnom Domu zdravlja čine:

 • pedijatar
 • psiholog
 • socijalni radnik
 • logoped
 • specijalni pedagog

Svakog radnog dana od 7-20 sati
Kontakt telefon 3224-321 lokal 199

Дом Здравља Палилула