Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem
(predškolski dispanzer)

zdravlje vašeg deteta neka bude u sigurnim rukama

Adresa: Knez Danilova b.r 16
Telefon 3224-321 lokal 102
Načelnik službe : dr Olivera Todorović
Glavna sestra Službe: vms Dragana Frank
Radno vreme od 7-20 sati

subotom i nedeljom od 08-18 sati

Prima decu uzrasta od 0-7 godina i pruža im sledeće usluge:
pored pregleda bolesne dece obavljaju se i svi preventivni pregledi:

 • sistematski i kontrolni pregledi
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u osnovne škole
 • individualno i grupno savetovanje

Izabrani lekari su:

 • Dr Aneta Jovanović
 • Dr Branka Maksić
 • Dr Biljana Đurić-Stojanović
 • Dr Olivera Todorović

Pedijatrijske sestre:

 • Tanja Galović
 • Danijela Tišma
 • Tatjana Lazić
 • Biljana Šotra
 • Milica Gržetić
 • Marina Kukolj

Razvojno savetovalište u matičnom Domu zdravlja čine:

 • pedijatar
 • psiholog
 • socijalni radnik
 • logoped
 • specijalni pedagog

Svakog radnog dana od 7-20 sati
Kontakt telefon 3224-321 lokal 199

Дом Здравља Палилула