Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece sa razvojnim savetovalištem
(predškolski dispanzer)

zdravlje vašeg deteta neka bude u sigurnim rukama

Zakazivanje pregleda preko kol-centra ministarstva zdravlja 011/362-00-00 ili na info pultu službe pedijatrije.

Adresa: Knez Danilova br. 16
Telefon 3224-328 ili 3224-321 lokal 102
Načelnik službe : dr Aneta Jovanović
Glavna sestra službe: vms Biljana Janićijević
Radno vreme od 7-20 sati

subotom i nedeljom od 08-18 sati

Izabrani lekari:

dr Aneta Jovanović

dr Maksić Branka

dr Rondaš Dragica

dr Olivera Todorović

dr Biljana Đurić Stojanović

dr Vera Pavlovski

Prima decu uzrasta od 0-7 godina i pruža im sledeće usluge:
pored pregleda bolesne dece obavljaju se i svi preventivni pregledi:

 • sistematski i kontrolni pregledi
 • vakcinacija
 • pregledi pre upućivanja u kolektivni boravak dece
 • izdavanje lekarskih uverenja pred upis u osnovne škole
 • individualno i grupno savetovanje

Pedijatrijske sestre:

 • Vms Tijana Ćurčić
 • Ms Tatjana Lazić
 • Ms Biljana Šotra
 • Ms Milica Gržetić
 • Ms Marina Kukolj
 • Ms Slađana Tomić

Razvojno savetovalište u matičnom Domu zdravlja čine:

 • pedijatar
 • psiholog
 • socijalni radnik
 • logoped
 • specijalni pedagog

Svakog radnog dana od 7-20 sati
Kontakt telefon 3224-321 lokal 199

Дом Здравља Палилула