Служба за здравствену заштиту одраслих становника

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА

Служба за здравствену заштиту одраслих становника огранка “Стара Палилула”

У свом раду изабрани лекари посебну пажњу посвећују превенцији и раном откривању оболења.

Пацијенти ,у договору са својим изабраним лекарима опште медицине могу обавити следеће превентивне прегледе :

-СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД-

за особе старости 19 до 34 године обавља се једанпут у 5 година, а за
особе старости преко 35 година једанпут у 2 године
Преглед подразумева : општи медицински преглед ,мерење телесне висине и тежине,мерење притиска,ЕКГ,лабораторијске анализе крви и урина ,одређивање фактора ризика и процену здравственог стања пацијента те у складу са нађеним стањем упућивање на даље дијагностичке и специјалистичко консултативне прегледе .

-СКРИНИНИГ НА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА-

Обавља се код особа оба пола, старости 50 до 74 године, једанпут у 2 године
Скрининг подразумева преглед столице на присуство скривене(голим оком невидљиве) крви у столици.Преглед не захтева посебну припрему пацијента.У случају позитивног налаза теста пацијенти се упућују на даљу дијагностику (колоноскопију).

-СКРИНИНИГ НА РАНО ОТКРИВАЊЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ-

Обухвата особе оба пола ,старије од 35 година,које немају регистровану шећерну болест
Скрининг се обавља путем Упитника за процену ризика од дијабтес мелитуса којима се утврђује ниво ризика за оболевање и зависно од нађеног нивоа предузимају се даље мере праћења , дијагностике и евентуалног лечења.

Препорука је да се скринингом обухвате гојазне особе ,све физички неактивне особе,хипертоничари,особе са повишеним нивоом липида у крви, посебно повишеним триглицеридима,као и особе са граничним вредностима глукозе у крви (јутрања гликемија између 5,6 и 6,9 ммол/л).Ткђ. тестирање треба да обаве и жене које су у току трудноће имале повишене вредности шећера у крви и жене које су рађале крупну децу .

-СКРИНИНГ ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ОБОЛЕЊА-

Обухвата особе које немају регистрована кардиоваскуларна обољења
Мушкарце старости 35-69 година
Жене старости 45-69 година или млађе од 45 година у постменопаузи
Прегледу се подвргавају и особе са породичним оптерећењем болестима срца и крвних судова ,особе са породичним хиперхолестролемијама као и особе са новооткривеном шећерном болести.

Преглед подразумева узимање анамнестичких података потребних за утврђивање индивидуалног ризика,мерење телесне висине и тежне,одређивање бодy мас индекса ,мерење обима струка,мерење притиска ,лабораторијске анализе крви и урина .На основу добијених података у посебим Табелама за процену ризика одређује се ниво ризика за сваког пацијента и складу са тим се предузимају одговарајуће мере .

-РЕВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ТЕТАНУСА –

Обухвата особе оба пола, са навршених 30, 40 ,50 и 60 година
Примењује се једна доза вакцине против тетануса у сваком од наведених узраста чиме се обезбеђује потребан ниво заштите од ове потенцијално смртоносне болести.

Начелник: прим. др Снежана Деспотовић -Кушљевић, специјалиста опште медицине
Одговорна сестра: ВМС Миленија Недељковић

координатор огранка медицинска сестра-техничар: ВМС Славица Кнежевић

 • Ординације 4 и 3, III спрат
  прим. др Душица Младеновић, МС Зорана Јанићијевић, лок: 164 и 162
  прим.др Драгослава Мишетић, МС Бојана Јездић, лок: 164 и 162
 • Ординације 5 и 5а, III спрат
  др Мирољуб Жикић, МС Драженка Талић, лок: 198
  др Љиљана Бајагић-Илић , МС Марија Јосифовћ, лок: 198
 • Ординације 6 и 7, III спрат
  прим. др Јасна Миливојевић, МС Славица Радовић, лок206 и 165
  прим. др Гордана Петровић, МС Татјана Димитријевић, лок206 и 165
 • Ординације 8 и 9, III спрат
  прим. др Снежана Деспотовић-Кушљевић, МС Љубица Петровић, лок 166 и 113
 • Ординације 10 и 11, III спрат
  прим. др Драгица Николић, МС Сунчица Остојић, , лок 168 и 167
  прим. др Тања Никитовић, МС Силвана Шевић, , лок 168 и 167
 • Ординације 13 и 13а, III спрат
  прим. др Јасна Мацић, МС Весна Ђокић лок 163
  др.Душица Ћирковић,МС Весна Ђокић лок.163
 • Ординације 1 и 2, II спрат
  прим. др Живана Поповић-Јовановић, МС Јелена Манојловић, лок 118
  прим. др Весна Гајић, ВСТ Снежана Цолић, лок 118
 • Ординације 2а и 3, II спрат
  др Аријана Мишковић-Кошарац , МС Весна Јовановић, лок 135
  др Тања Радоњић, МС Снежана Петаковић, лок 135
 • Ординација 4 и 5,

др.Мирјана Миладиновић, МС Милена Момчиловић

др.Зорица Пејковић,МС Марић Марина

 • ординација 4 и 4a, V спрат

др Стана Васиљевић, МС Мирјана Радић,

др Светлана Лукач-Петровић,МС Светлана Милосављевић

 • Интервенције III спрат

МС Даница Станишић, МС Жељана Симић

МС Биљана Виријевић, МС Ивана Лападатовић

 • ИНФО ПУЛТ III спрат- ВМС Милена Ђорђевић, Снjежана Вићентијевић
 • ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЈА, сутурен, МС Весна Трајковић

 

 • ПРЕВЕНТИВНИ ЦЕНТАР V спрат

НУТРИЦИОНИСТИ, ВНД Милка Раичевић, ВНД Јелена Мартинчевић

3224-321 /лок 200 , 3223-645

МС Славица Јанковић-Јоцевски ВД Одговорна медицинска сестра службе

 


Информације о служби:3224-321 лок. 112

Диектна линија: 3224-329

Радно време

Радно време службе је сваког радног дана од 7.00-20.00  сати. Служба дежура викендом и празником од
8.00-18.00 сати.

– Здравствена станица ПТТ – Палмотићева 2, Тел. 3245-531,

– Здравствена станица Партизански пут – Чарли Чаплина 18, Тел. 064 804 1666,

– Амбуланта РТС – Абердарева 1, Тел. 3211-400,

 

 

Дом Здравља Палилула