Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika ogranka „Stara Palilula“

U svom radu izabrani lekari posebnu pažnju posvećuju prevenciji i ranom otkrivanju obolenja.

Pacijenti ,u dogovoru sa svojim izabranim lekarima opšte medicine mogu obaviti sledeće preventivne preglede :

-SISTEMATSKI PREGLED-

za osobe starosti 19 do 34 godine obavlja se jedanput u 5 godina, a za
osobe starosti preko 35 godina jedanput u 2 godine
Pregled podrazumeva : opšti medicinski pregled ,merenje telesne visine i težine,merenje pritiska,EKG,laboratorijske analize krvi i urina ,određivanje faktora rizika i procenu zdravstvenog stanja pacijenta te u skladu sa nađenim stanjem upućivanje na dalje dijagnostičke i specijalističko konsultativne preglede .

-SKRININIG NA RANO OTKRIVANjE KARCINOMA DEBELOG CREVA-

Obavlja se kod osoba oba pola, starosti 50 do 74 godine, jedanput u 2 godine
Skrining podrazumeva pregled stolice na prisustvo skrivene(golim okom nevidljive) krvi u stolici.Pregled ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.U slučaju pozitivnog nalaza testa pacijenti se upućuju na dalju dijagnostiku (kolonoskopiju).

-SKRININIG NA RANO OTKRIVANjE ŠEĆERNE BOLESTI-

Obuhvata osobe oba pola ,starije od 35 godina,koje nemaju registrovanu šećernu bolest
Skrining se obavlja putem Upitnika za procenu rizika od dijabtes melitusa kojima se utvrđuje nivo rizika za obolevanje i zavisno od nađenog nivoa preduzimaju se dalje mere praćenja , dijagnostike i eventualnog lečenja.

Preporuka je da se skriningom obuhvate gojazne osobe ,sve fizički neaktivne osobe,hipertoničari,osobe sa povišenim nivoom lipida u krvi, posebno povišenim trigliceridima,kao i osobe sa graničnim vrednostima glukoze u krvi (jutranja glikemija između 5,6 i 6,9 mmol/l).Tkđ. testiranje treba da obave i žene koje su u toku trudnoće imale povišene vrednosti šećera u krvi i žene koje su rađale krupnu decu .

-SKRINING ZA RANO OTKRIVANjE KARDIOVASKULARNIH OBOLENjA-

Obuhvata osobe koje nemaju registrovana kardiovaskularna oboljenja
Muškarce starosti 35-69 godina
Žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi
Pregledu se podvrgavaju i osobe sa porodičnim opterećenjem bolestima srca i krvnih sudova ,osobe sa porodičnim hiperholestrolemijama kao i osobe sa novootkrivenom šećernom bolesti.

Pregled podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka potrebnih za utvrđivanje individualnog rizika,merenje telesne visine i težne,određivanje body mas indeksa ,merenje obima struka,merenje pritiska ,laboratorijske analize krvi i urina .Na osnovu dobijenih podataka u posebim Tabelama za procenu rizika određuje se nivo rizika za svakog pacijenta i skladu sa tim se preduzimaju odgovarajuće mere .

-REVAKCINACIJA PROTIV TETANUSA –

Obuhvata osobe oba pola, sa navršenih 30, 40 ,50 i 60 godina
Primenjuje se jedna doza vakcine protiv tetanusa u svakom od navedenih uzrasta čime se obezbeđuje potreban nivo zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti.

Načelnik: prim. dr Snežana Despotović -Kušljević, specijalista opšte medicine
Odgovorna sestra: VMS Milenija Nedeljković

koordinator ogranka medicinska sestra-tehničar: VMS Slavica Knežević

 • Ordinacije 4 i 3, III sprat
  prim. dr Dušica Mladenović, MS Zorana Janićijević, lok: 164 i 162
  prim.dr Dragoslava Mišetić, MS Bojana Jezdić, lok: 164 i 162
 • Ordinacije 5 i 5a, III sprat
  dr Miroljub Žikić, MS Draženka Talić, lok: 198
  dr Ljiljana Bajagić-Ilić , MS Marija Josifovć, lok: 198
 • Ordinacije 6 i 7, III sprat
  prim. dr Jasna Milivojević, MS Slavica Radović, lok206 i 165
  prim. dr Gordana Petrović, MS Tatjana Dimitrijević, lok206 i 165
 • Ordinacije 8 i 9, III sprat
  prim. dr Snežana Despotović-Kušljević, MS Ljubica Petrović, lok 166 i 113
 • Ordinacije 10 i 11, III sprat
  prim. dr Dragica Nikolić, MS Sunčica Ostojić, , lok 168 i 167
  prim. dr Tanja Nikitović, MS Silvana Šević, , lok 168 i 167
 • Ordinacije 13 i 13a, III sprat
  prim. dr Jasna Macić, MS Vesna Đokić lok 163
  dr.Dušica Ćirković,MS Vesna Đokić lok.163
 • Ordinacije 1 i 2, II sprat
  prim. dr Živana Popović-Jovanović, MS Jelena Manojlović, lok 118
  prim. dr Vesna Gajić, VST Snežana Colić, lok 118
 • Ordinacije 2a i 3, II sprat
  dr Arijana Mišković-Košarac , MS Vesna Jovanović, lok 135
  dr Tanja Radonjić, MS Snežana Petaković, lok 135
 • Ordinacija 4 i 5,

dr.Mirjana Miladinović, MS Milena Momčilović

dr.Zorica Pejković,MS Marić Marina

 • ordinacija 4 i 4a, V sprat

dr Stana Vasiljević, MS Mirjana Radić,

dr Svetlana Lukač-Petrović,MS Svetlana Milosavljević

 • Intervencije III sprat

MS Danica Stanišić, MS Željana Simić

MS Biljana Virijević, MS Ivana Lapadatović

 • INFO PULT III sprat- VMS Milena Đorđević, Snježana Vićentijević
 • CENTRALNA STERILIZACIJA, suturen, MS Vesna Trajković
 • PREVENTIVNI CENTAR V sprat

NUTRICIONISTI, VND Milka Raičević, VND Jelena Martinčević

3224-321 /lok 200 , 3223-645

MS Slavica Janković-Jocevski VD Odgovorna medicinska sestra službe


Informacije o službi:3224-321 lok. 112

Diektna linija: 3224-329

Radno vreme

Radno vreme službe je svakog radnog dana od 7.00-20.00  sati. Služba dežura vikendom i praznikom od
8.00-18.00 sati.

– Zdravstvena stanica PTT – Palmotićeva 2, Tel. 3245-531, telefon trenutno nije u funkciji, možete zvati 011/3224-329 direktna linija ili 011/3224-321 lokal 112

– Zdravstvena stanica Partizanski put – Čarli Čaplina 18, Tel. 064 804 1666,

– Ambulanta RTS – Aberdareva 1, Tel. 3211-400,

 

 

Дом Здравља Палилула