Kontakt centar

Poštovani korisnici

Vaše preglede kod izabranog lekara možete zakazati preko:

  • Nacionalnog Call Center-a na broj telefona 011/362-0000,  
  • Pozivom  službe
  • Na  šalteru službe.

Kontrolne preglede kod izabranog lekara zakazuje izabrani lekar.

Specijalistički pregledi

Specijalističke preglede zakazuje izabrani lekar

Izabrani lekar prilikom izdavanja uputa za specijalistički pregled zakazuje u specijalističkoj službi pregled za određeni termin, ukoliko ne postoji termin za specijalističku službu izabrani lekar izdaje uput bez termina. Lekar specijalista sam zakazuje kontrolne preglede.

 

Telefone možete potražiti klikom na link kontakti : Kontakti

zakazivanje android

ili pretragom po ograncima i službama.

Дом Здравља Палилула