Ljudi na prvom mestu! Zaustavimo stigmu i diskriminaciju, jačajmo prevenciju

03/07/2023

26.06.2023. patronažne sestre su obeležile Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama pod sloganom “Ljudi na prvom mestu! Zaustavimo stigmu i diskriminaciju, jačajmo prevenciju“.
U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su patronažne sestre svih punktova.
Na svakom punktu obavljen je zdravstveno vaspitni rad.
Na ovaj način je još jednom skrenuta pažnja građana na probleme zloupotrebe droga koji se uvećavaju u stanjima humanitarnih kriza koje se trenutno dešavaju širom sveta kao i osnaživanje mladih ljudi i čitavih zajednica da intenzivno rade na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Дом Здравља Палилула