Svetski dan borbe protiv dijabetesa

01/12/2022

Patronažne sestre su u okviru svojih zdravstvenih stanica ,zatim u   osnovnoj školi , sa grupom studenata i u klubu starih  obeležile 14.11.2022.  Svetski dan borbe protiv dijabetesa , a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom  .

U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su patronažne sestre svih punktova.

Дом Здравља Палилула