Dani Akreditacije

14/05/2021

Poštovani korisnici usluga,

U Domu zdavlja Pallilula održaće se Dani Akreditacije od 26. do 28. maja 2021. godine.
Za vreme Dana Akreditacije vršiće se procena kvaliteta rada naše ustanove.
Uspeh u radu i dobrodošlicu želimo spoljašnjim ocenjivačima.

Kolektiv Palilule

Дом Здравља Палилула