U 9, Održavanje higijene u objektima Doma zdravlja

28/05/2020

Obavštenje o produženju roka, D 9, 29.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, U 9, 28.05.2020.

Konkursna dokumentacija, U 9, 28.05.2020.

Дом Здравља Палилула