U 1, „ Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC zaknjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja “

13/05/2020

Odluka o dodeli ugovora, U 1, 26.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda , U 1, 13.05.2020.

Konkursna dokumentacija, U 1, 13.05.2020.

Дом Здравља Палилула