Svetski dan borbe protiv raka

12/02/2020

Patronažne sestre Doma zdravlja su na svim punktovima obeležile Svetski dan borbe protiv raka.Cilj ove akcije je bio da se kroz kreativne radionice,organizovan prikaz izložbe i deljenje edukativnog materijala utiče na podizanje svesti građana o značaju skrining pregleda u prevenciji malignih oboljenja.

Дом Здравља Палилула