D 17-7, Materijal za održavanje zgrada-Ostali tehnički materijal

13/01/2020

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 17-7 29.01.2020.

Konkursna dokumentacija D 17-7, 13.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda D 17-7, 13.01.2020.

Дом Здравља Палилула