Nemlečna ishrana

12/11/2019

U toku meseca oktobra 2019.god. u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Дом Здравља Палилула