D 28, Filmovi za suvo printanje za digitalni RTG aparat

17/10/2019

Odluka o obustavi postupka D 28, 31.10.2019.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije , D 28, 17.10.2019.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 28, 17.10.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, D 28, 17.10.2019.

Konkursna dokumentacija, D 28, 17.10.2019.

Дом Здравља Палилула