U 11, Izrada projektne dokumentacije za zamenu načina grejanja sa uglja na pelet u ZS Padinska Skela

02/08/2019

Odluka o dodeli ugovora, U 11, 19.08.2019.

Konkursna dokumentacija, U 11, 02.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, U 11, 02.08.2019.

Дом Здравља Палилула