U 8, Održavanje, servisiranje, računara i računarske opreme, zamena štampača i fotokopir aparata, usluga štampe – puna kontrola štampe, nabavka tonera

24/07/2019

Odluka o dodeli ugovora, U 8, 07.08.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, U 8, 24.07.2019.

Konkursna dokumentacija, U 8, 24.07.2019.

Дом Здравља Палилула