R 1, Saniranje curenja vode u prostoriji za ravijanje filmova ZS Stara Palilula

07/06/2019

Odluka o dodeli ugovora, R 1, 25.06.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, R 1, 07.06.2019.

Konkursna dokumentacija, R 1, 07.06.2019.

Дом Здравља Палилула