U 1 , Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

15/05/2019

Odluka o dodeli ugovora, U 1, 31. 05.2019.

Konkursna dokumentacija, U 1, 15.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, U 1, 15.05.2019.

Дом Здравља Палилула