D 7, Sanitetski potrošni materijal

18/04/2019

Odluka o obustavi okvirnog sporazuma D 7, partija 23, 28.06.2019.

Odluka o obustavi okvirnog sporazuma D 7, partija 22, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 21, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 20, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 19, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 18, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 17, 28.06.2019.

Odluka o obustavi okvirnog sporazuma D 7, partija 16, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 15, 28.06.2019.

Odluka o obustavi okvirnog sporazuma D 7, partija 14, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 13, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 12 , 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 11, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 9, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 8, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 7, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 6, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 5, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 3, 28.05.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 2, 28.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 1, 18.06.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 10, 28.05.2019.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma D 7, partija 4, 28.05.2019.

Izmene i dopune konkursne dokumetnacije, 30.04.2019.

Obaveštenje o produženju roka, 25.04.2019.

Odgovor na pitanje, 25.04.2019.

Konkursna dokumentacija, D 7, 18.04.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, D 7, 18.04.2019.

Дом Здравља Палилула