D 7, Sanitetski potrošni materijal

20/04/2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija19,28.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija17,28.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija16,28.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija15,25.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija13,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija12,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija10,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija9,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija5, 25.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija7, 25.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija6, D 7,25.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija4, D 7,24.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija 2, D 7,24.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija 1, D 7,24.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 8189, D 7, partija 7, 25.10.2018

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-Narudzbenici 7954, partija 4, 22.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7999, D 7, partija 8, 18.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7951, D 7, partija 2, 15.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7952, D 7, partija 1, 15.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7402, D 7, partija 7, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7397, D 7, partija 13, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7398, D 7, partija 15, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7405, D 7, partija 10, 09.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7403, D 7, partija 4, 09.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7406, D 7, partija 9, 09.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7394, D 7, partija 5, 09.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7407, D 7, partija 19, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7399, D 7, partija 14, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7373, D 7, partija 15, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7377, D 7, partija 1, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7369, D 7, partija 12, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7404, D 7, partija 17, 27.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7370, D 7, partija 6, 27.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7395, D 7, partija 2, 27.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7030, D 7, partija 7, 24.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7036, D 7, partija 4, 19.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7033, D 7, partija 9, 19.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7029, D 7, partija 2, 17.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7031, D 7, partija 1, 17.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6545, D 7, partija 16, 07.09.2018.

Obaveštenje o obustavi D 7, partija 21, 17.08.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 7, 16.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6140, D 7, partija 15, 15.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6140, D 7, partija 8, 09.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5745, D 7, partija 19, 09.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5809, D 7, partija 13, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5739, D 7, partija 10, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5740, D 7, partija 4, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5741, D 7, partija 9, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5744, D 7, partija 16, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5734, D 7, partija 6, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5735, D 7, partija 1, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5736, D 7, partija 2, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 11, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 4, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 2, 01.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 15, 01.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 1, 31.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 13, 31.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 20, 20.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 15, 20.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 19, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 14, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 10, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 9, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 4, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 18, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 16, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 6, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 17, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 1, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 13, 04.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 12, 04.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D 7, partija 8, 28.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 5, 28.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 8, 27.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 3, 26.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 20, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 4, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 10, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 7, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 9, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 11, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 14, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 18, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 19, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 15, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 16, 22.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, partija 2, 21.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 6, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 17, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 5, 15.06.2018.

Odluka o obustavi, D7, Partija 21, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 3, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 13, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 12, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 1, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 2, 07.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 8, 01.06.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, D 7, 11.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka, D 7, 18.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača 1, D 7, 16.05.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 7, 11.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 7, 07.05.2018.

Konkursna dokumetnacija, D 7, 20.04.2018.

Poziv za opdnošenje ponuda, D 7, 20.04.2018.

Дом Здравља Палилула