Aktivnosti

19/01/2018

Na poziv  školskog pedagoga Osnovne  škole  “ Stevan Sremac “ u Borči ,a zbog sumnje na pojavu šuge u starijim razredima patronažne sestre punkta Borča  su obavile zdravstveno vaspitni rad na temu “Prevencija šuge,mere zaštite i suzbijanja”.

Дом Здравља Палилула