По јавном огласу Дома здравља примљени су следећи кандидати:

06/10/2017

По јавном огласу Дома здравља објављеном дана 20.09.2017. године у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање примљени су следећи кандидати:

на радно место доктора стоматологије: др Јелица Бојанић и др Јулујана Милетић Пејић

на радно место доктора медицине: др Александра Ерић

на радно место медицинске сестре техничара: Славица Величковић

на радно место спремачице: Милица Вељковић и Уриша Ајрулахи

Дом Здравља Палилула