D 10, Stomatološki materijal

28/06/2017

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 27.04.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 26.04.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 08.03.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 08.03.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 02.03.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 14.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 14.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 10.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 10.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 10.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 10.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 02.11.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 02.11.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 31.10.2017

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 31.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 26.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 26.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, 25.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 10, 25.10.2017.

Odluka o zaključenju okvirnih sporazuma, D 10, 15.09.2017.

Odluka o obustavi postupka,  D7, 15.09.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 10, 24.07.2017.

Odgovori na pitanja ponuđača, D 10, 24.07.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 10, 28.06.2017.

Konkursna dokumentacija, D 10, 28.06.2017.

Дом Здравља Палилула