U 13, Održavanje medicinskog informacionog sistema Heliant Health

25/11/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, U 13, 22.12.2016.

Odluka o dodeli ugovora, U 13, 07.12.2016.

Poziv za podnošenje ponuda, U 13, 25.11.2016.

Konkursna dokumentacija, U 13, 25.11.2016.

 

Дом Здравља Палилула