D 55, Proizvodi za ličnu negu

28/12/2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora, D 55, 22.01.2016

Odluka o dodeli ugovora, D 55, 13.01.2016.

Konkursna dokumentacija, D  55, 28.12.2015.

Poziv za podnošenje ponude, D55, 28.12.2015.

Дом Здравља Палилула