D 53, Inventar za upravljanje medicinskim otpadom

28/12/2015

Obaveštenje o zaključenju ugovora, D 53, 27.01.2016.

Odluka o dodeli ugovora, D 53, 13.01.2016.

Poziv za podnošenje ponude, D 53, 28.12.2015.

Konkursna dokumentacija, D  53, 28.12.2015.

Дом Здравља Палилула