КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

04/02/2014

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Се налази у ул.ТИРШОВА 1,приземље,канцеларија број 9
Радно време: радним даном 07 30-15 30 часова
Тел. 011/360 56 34
е-маил: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Дом Здравља Палилула