Nacionalni vodiči dobre kliničke prakse

13/01/2012

U cilju podrške implementacije Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse i njihove lakše dostupnosti za zdravstvene radnike, ali i građane, postavljen je link na sajtu Ministarstva zdravlja koji Vam je dostupan na sledeću e-mail adresu: http://www.zdravlje.gov.rs./showpage.php?id=145

Postavite svoj komentar

Дом Здравља Палилула