U drugoj polovini septembra će se održati Dani akreditacije u kojima će se Dom zdravlja Palilula u procesu reakreditacije boriti za najviši stepen Užurbano se sprovode pripreme,sređivanje prostora,usklađivanje procedura,doedukacija zaposlenih i dr.

25/08/2013
U  drugoj polovini septembra će se održati Dani akreditacije u kojima će se Dom zdravlja Palilula u  procesu  reakreditacije boriti za najviši stepen

Užurbano se sprovode pripreme,sređivanje prostora,usklađivanje procedura,doedukacija zaposlenih i dr.

DSC_0038

Дом Здравља Палилула