Prijem novih kadrova

14/08/2013

U Domu zdravlja dr Milutin Ivković-Palilula nedavno je završen konkurs za prijem novih kadrova:
pedijatara,lekara opšte medicine,medicinskih sestara-tehničara za rad u Službi kućnog lečenja i Polivalentne patronaže.
Novim članovima kolektiva želimo srdačnu dobrodošlicu.
Prijem novih kadrova doprineće poboljšanju kvaliteta u pružanju usluga i zadovoljstvo korisnika.

Dom zdravlja

Дом Здравља Палилула