U 2, Održavanje terapeutskih, dijagnostičkih i ultrazvučnih aparata

28/05/2020Komentari su isključeni na U 2, Održavanje terapeutskih, dijagnostičkih i ultrazvučnih aparata

Poziv za podnošenje ponuda, U 2, 28.05.2020.

Konkursna dokumentacija, U 2, 28.05.2020.

U 9, Održavanje higijene u objektima Doma zdravlja

28/05/2020Komentari su isključeni na U 9, Održavanje higijene u objektima Doma zdravlja

Obavštenje o produženju roka, D 9, 29.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, U 9, 28.05.2020.

Konkursna dokumentacija, U 9, 28.05.2020.

U 1, „ Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC zaknjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja “

13/05/2020Komentari su isključeni na U 1, „ Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC zaknjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja “

Odluka o dodeli ugovora, U 1, 26.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda , U 1, 13.05.2020.

Konkursna dokumentacija, U 1, 13.05.2020.

U 3, Održavanje medicinskog informacionog sisitema – Heliant Health

11/03/2020Komentari su isključeni na U 3, Održavanje medicinskog informacionog sisitema – Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora, U 3/20, 26.03.2020.

Konkursna dokumentacija, U 3/20, 11.03.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, U 3/20, 11.03.2020.

Page 2 of 2«12
Дом Здравља Палилула