D 9, Laboratorijski materijal

27/03/2020Komentari su isključeni na D 9, Laboratorijski materijal

Poziv za podnošenje ponuda, D 9, 27.03.2020.

Konkursna dokumentacija, D 9, 27.03.2020.

U 3, Održavanje medicinskog informacionog sisitema – Heliant Health

11/03/2020Komentari su isključeni na U 3, Održavanje medicinskog informacionog sisitema – Heliant Health

Odluka o dodeli ugovora, U 3/20, 26.03.2020.

Konkursna dokumentacija, U 3/20, 11.03.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, U 3/20, 11.03.2020.

Дом Здравља Палилула