D-0008/20 -Materijal za održavanje higijene- Proizvodi za ličnu negu

10/09/2020Komentari su isključeni na D-0008/20 -Materijal za održavanje higijene- Proizvodi za ličnu negu
  1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti bez nakdade u elektronskom formatu sa sledećih adresa:

https://jnportal.ujn.gov.rs/

D-0001/20 -Rö filmovi, filmovi za mamograf

10/09/2020Komentari su isključeni na D-0001/20 -Rö filmovi, filmovi za mamograf
  1. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti bez nakdade u elektronskom formatu sa sledećih adresa:

https://jnportal.ujn.gov.rs/

D 13, Štampani obrasci

03/06/2020Komentari su isključeni na D 13, Štampani obrasci

Konkursna dokumentacija, D 13, 03.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, D 13, 03.06.2020.

D 3, Aminofilin i adrenalin

03/06/2020Komentari su isključeni na D 3, Aminofilin i adrenalin

Konkursna dokumentacija, D 3, Aminofilin i adrenalin, 03.06.2020.

Poziv ѕa podnošenje ponuda, D 3, Aminofilin i adrenalin , 03.06.2020.

Page 1 of 212»
Дом Здравља Палилула