U 1 , Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

15/05/2019Komentari su isključeni na U 1 , Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

Odluka o dodeli ugovora, U 1, 31. 05.2019.

Konkursna dokumentacija, U 1, 15.05.2019.

Poziv za podnošenje ponuda, U 1, 15.05.2019.

Odluka o izboru kandidata 08.05.2019.

14/05/2019Komentari su isključeni na Odluka o izboru kandidata 08.05.2019.

Međunarodni dan fizičke aktivnosti

14/05/2019Komentari su isključeni na Međunarodni dan fizičke aktivnosti

10.05.2019. godine, patronažne sestre su obeležile međunarodni dan fizičke aktivnosi.

U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su sestre svih punktova.

Na ovaj način se utiče na podizanje  svesti o značaju fizičke aktivnosti u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja.

Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

14/05/2019Komentari su isključeni na Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama

06.05.2019. godine, patronažne sestre su obeležile svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama pod sloganom ­„Čista nega za sve u tvojim rukama“.

U sprovođenju zdravstveno vaspitnih aktivnosti i izradi zdravstveno vaspitnog materijala učestvovale su sestre na pet punktova.
Cilj je da se održi svest o značaju redovne higijene ruku u zdravstvenim ustanovama u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti i motivacija korisnika zdravstvenih usluga  za sticanje pravilnih higijenskih navika.

Odluka o izboru kandidata 07.05.2019.

13/05/2019Komentari su isključeni na Odluka o izboru kandidata 07.05.2019.

Škola roditeljstva

07/05/2019Komentari su isključeni na Škola roditeljstva

U toku aprila 2019. godine u  službi  polivalentne patronaže održana je „Škola roditeljstva “.

Nemlečna ishrana

07/05/2019Komentari su isključeni na Nemlečna ishrana

U toku meseca aprila 2019. godine u službi polivalentne patronaže održana je  školica „Nemlečne ishrane“. Zdravstveno vaspitnim radom obuhvaćene su majke sa odojčićima.

Osnovna škola „Olga Petrov”

07/05/2019Komentari su isključeni na Osnovna škola „Olga Petrov”

Zdravstveno vaspitni rad u osnovnim školama

U aprilu,  na poziv Osnovne škole „Olga Petrov” u Padinskoj Skeli zbog pojave vašljivosti, polivalentne patronažne sestre sprovele  su zdravstveno vaspitni rad na temu „Prevencija vašljivosti, mere zaštite i suzbijanja”. Obuhvaćeni  učenici su pregledani na vašljivost.

Klub starih

07/05/2019Komentari su isključeni na Klub starih

U „Klubu starih” u punktu Karaburma i Padinska Skela se svakog meseca osobama preko 65 godina meri krvni pritisak, radi se u malim grupama i vode zdravstveno vaspitni razgovori na temu prevencije hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.

Page 10 of 39« First...«89101112»2030...Last »
Дом Здравља Палилула