Нестанак електричне енергије у ЗС Крњача

08/08/2017Comments Off on Нестанак електричне енергије у ЗС Крњача

Дана 10.08.2017.године доћиће до нестанка електричне енергије у ЗС Крњача у периоду од 08:00-17:00 сати  због радова на електричној мрежи.

Школица родитељства

08/08/2017Comments Off on Школица родитељства

У току јула на пункту Стара Палилула,Борча,Крњача и Карабурма одржана је “Школица родитељства“ .

 

Дана, 30.06.2017.

Школица немлечне исхране

08/08/2017Comments Off on Школица немлечне исхране

У току јуна на пункту Стара Палилула, Борча, Крњача и Карабурма одржана је “Школица немлечне исхране „.

 

Кандидати који су примљени у радни однос по конкурсима ДЗП у периоду од мај -јун 2017. године

17/07/2017Comments Off on Кандидати који су примљени у радни однос по конкурсима ДЗП у периоду од мај -јун 2017. године

Кандидати који су примљени у радни однос по конкурсима ДЗП у периоду од мај -јун 2017. године
1.По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 17. 05. 2017. године за пријем Медицинске сестре- техничара у Служби кућног лечења и неге на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат – Драгана Ристић која је поднела молбу бр. 4230/1 од 18. 05. 2017. године;

2.По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 31. 05. 2017. године за пријем Доктора медицине у радни однос на неодређено време уз пробни рад изабран је кандидат – др Дејан Стојановић који је поднео молбу 4775/37 од 06. 06. 2017. године;

3. По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 07. 06. 2017. године за пријем Вишег физиотерапеута на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Даница Кнежевић, која је поднела молбу бр. 4972/12 од 13. 06. 2017. године;

4.По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 07. 06. 2017. године за пријем Медицинске сестре-техничара на одређно време до повратка одсутне запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Лидија Јовановић која је поднела молбу бр. 4906 од 07. 06. 2017. године;

5. По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 14. 06. 2017. године за пријем Доктора медицине у радни однос на неодређено време уз пробни рад, изабран је кандидат- др Тања Никитовић која је поднела молбу 5170/26 од 22. 06. 2017. године;

6. По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 14. 06. 2017. године за пријем Телефонисте на одређено време до повратка одсутне запослене са дужег обловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Далиборка Ђокић која је поднела молбу бр. 5080 од 14. 06. 2017. године;

7 По огласу ДЗП објављеном у публикацији Послови Националне службе за запошљавање од 21. 06. 2017. године за пријем Медицинске сестре-техничара на одређено време до повратка запослене са дужег боловања (трудничко/породиљско) уз пробни рад, изабран је кандидат-Сара Шћеповић која је поднела молбу бр. 5320 од 21. 06. 2017. године.

пријем по конкурсу од 17.05.2017. године

17/07/2017Comments Off on пријем по конкурсу од 17.05.2017. године

По конкурусу од 17.05.2017. године примљени су Иван Вукић и Сања Денић

Школица немлечне исхране

06/07/2017Comments Off on Школица немлечне исхране

У току јуна на пункту Стара Палилула,Борча,Крњача и Карабурма одржана је “Школица немлечне исхране „.

Стара Палилула

  Slokicanemlecneishranepalilula1Slokicanemlecneishranepalilula2

 

 

 

 

 

 


Крњача

 Slokicanemlecneishranekrnjaca1

 

 

 

 

 

 


Карабурма

Slokicanemlecneishranekaraburma

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Борча

Slokicanemlecneishraneborca

Slokicanemlecneishraneborca1

Школица родитељства

06/07/2017Comments Off on Школица родитељства

У току јуна на пункту Стара Палилула,Борча,Крњача и Карабурма одржана је “Школица родитељства“ .

Стара Палилула

Skolicaroditeljstvapalilula

 

 

 

 

 

 

 

Карабурма

Skolicaroditeljstvakaraburma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борча

Skolicaroditeljstva borca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крњача

Skolicaroditeljstvakrnjaca

Прво саслушај

06/07/2017Comments Off on Прво саслушај

Дана 26.06. у Служби поливалентне патронаже обележен је Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дрога под слоганом „Прво саслушај“.

Page 1 of 1812345»10...Last »
Дом Здравља Палилула