D 14, Benzin, dizel i lož ulje

24/04/2018Komentari su isključeni na D 14, Benzin, dizel i lož ulje

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 3, 13.02.2019.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 2, 12.02.2019.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 1, 12.02.2019.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 2, 08.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 3,16.01.2018.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 3, 24.12.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 3, 08.11.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 1, 08.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D14, partija 2, 08.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D14, partija 2, 26.07.2018

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D14, partija 1, 26.07.2018

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D14, partija 3, 12.07.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma. D 14, partija 1, 01.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma. D 14, partija 2, 01.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma. D 14, partija 3, 01.06.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, D 14, 22.05.2018

Obaveštenje o produženju roka, D 14, 22.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 14, 2, 22.05.2018

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, D 14, 16.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 14, 1, 15.05.2018

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 14, 03.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 14, 30.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, D 14, 24.04.2018.

Konkursna dokumentacija, D 14, 24.04.2018.

D 7, Sanitetski potrošni materijal

20/04/2018Komentari su isključeni na D 7, Sanitetski potrošni materijal

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija19,28.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija17,28.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija16,28.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija15,25.01.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija13,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija12,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija10,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija9,25.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija5, 25.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija7, 25.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija6, D 7,25.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija4, D 7,24.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija 2, D 7,24.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, partija 1, D 7,24.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 8189, D 7, partija 7, 25.10.2018

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-Narudzbenici 7954, partija 4, 22.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7999, D 7, partija 8, 18.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7951, D 7, partija 2, 15.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7952, D 7, partija 1, 15.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7402, D 7, partija 7, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7397, D 7, partija 13, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7398, D 7, partija 15, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7405, D 7, partija 10, 09.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7403, D 7, partija 4, 09.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7406, D 7, partija 9, 09.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7394, D 7, partija 5, 09.10.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7407, D 7, partija 19, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7399, D 7, partija 14, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7373, D 7, partija 15, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7377, D 7, partija 1, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7369, D 7, partija 12, 28.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7404, D 7, partija 17, 27.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7370, D 7, partija 6, 27.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7395, D 7, partija 2, 27.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7030, D 7, partija 7, 24.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7036, D 7, partija 4, 19.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7033, D 7, partija 9, 19.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7029, D 7, partija 2, 17.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 7031, D 7, partija 1, 17.09.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6545, D 7, partija 16, 07.09.2018.

Obaveštenje o obustavi D 7, partija 21, 17.08.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 7, 16.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6140, D 7, partija 15, 15.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6140, D 7, partija 8, 09.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5745, D 7, partija 19, 09.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5809, D 7, partija 13, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5739, D 7, partija 10, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5740, D 7, partija 4, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5741, D 7, partija 9, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5744, D 7, partija 16, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5734, D 7, partija 6, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5735, D 7, partija 1, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5736, D 7, partija 2, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 11, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 4, 02.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 2, 01.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 15, 01.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 1, 31.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 7, partija 13, 31.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 20, 20.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 15, 20.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 19, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 14, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 10, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 9, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 4, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 18, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 16, 16.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 6, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 17, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 1, 11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 13, 04.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 12, 04.07.2018.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora D 7, partija 8, 28.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 5, 28.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 8, 27.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma D 7, partija 3, 26.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 20, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 4, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 10, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 7, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 9, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 11, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 14, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 18, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 19, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 15, 22.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 16, 22.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, partija 2, 21.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 6, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 17, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 5, 15.06.2018.

Odluka o obustavi, D7, Partija 21, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 3, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 13, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 12, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 1, 15.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 2, 07.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 7, Partija 8, 01.06.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, D 7, 11.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka, D 7, 18.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača 1, D 7, 16.05.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 7, 11.05.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 7, 07.05.2018.

Konkursna dokumetnacija, D 7, 20.04.2018.

Poziv za opdnošenje ponuda, D 7, 20.04.2018.

D 9, Laboratorijski materijal

30/03/2018Komentari su isključeni na D 9, Laboratorijski materijal

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 8, 29.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 7, 29.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 29.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 5, 29.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 4, 29.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 1, 29.01.2019

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 8191 partija 6, 25.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7761, partija 8, 11.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7765, partija 10, 11.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7640, partija 7, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7614, partija 6, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7613, partija 6, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7375, partija 8, 09.10.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7374, partija 6, 26.09.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 7042, partija 7, 18.09.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 6937, partija 7, 18.09.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 6935, partija 8, 13.09.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 6934, partija 6, 07.09.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 6442, partija 6, 27.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, 6355, partija 6, 27.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 6050, D 9, 07.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5529, D 9, 03.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, 5528, D 9, 03.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 03.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 03.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 03.08.2018

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 3, 31.07.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka D9, partija 2, 23.07.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka D9, partija 11, 23.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 5, 18.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 18.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 10.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 3, 03.07.2018.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru/Narudžbenici, D 9, partija 6, 22.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, partija 9, 21.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, partija 12, 21.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, partija 1, 21.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/narudžbenici, D 9, partija 6, 20.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/narudžbenici, D 9, partija 6, 20.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/narudžbenici, D 9, partija 6, 20.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru/narudžbenici, D 9, partija 6, 20.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 3, 20.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 7, 18.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 5, 15.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, partija 4, 12.06.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, partija 6, 07.06.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 12, 24.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 10, 24.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 5, 24.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 4, 24.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 1, 24.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 9, 24.05.2018.

Odluka o obustavi postupka, D 9, Partija 11, 24.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 8, 22.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 7, 22.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 6, 22.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 9, Partija 3, 21.05.2018.

Odluka o obustavi postupka, D 9, Partija 2, 21.05.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, D 9, 03.05.2018.

Obaveštenje o produženju roka 1, D 9, 03.05.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, D 9, 27.04.2018.

Obaveštenje o produženju roka, D 9, 27.04.2018.

Odgovor na pitanje 1, D 9, 26.04.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumetnacije, D 9, 20.04.2018.

Odgovor na pitanje, D 9, 17.04.2018.

Konkursna dokumentacija, D 9, 30.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, D 9, 30.03.2018.

U 11, Održavanje, servisiranje, zamena štampača i fotokopir aparata, usluga štampe – puna kontrola štampe, nabavka tonera

23/03/2018Komentari su isključeni na U 11, Održavanje, servisiranje, zamena štampača i fotokopir aparata, usluga štampe – puna kontrola štampe, nabavka tonera

Obaveštenje o zaključenju Ugovora U 11, 13.07.2018

Odluka o dodeli ugovora, U 11, 11.04.2018.

Konkursna dokumentacija, U 11, 23.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, U 11, 23.08.2018. 

D 11, Materijal za održavanje higijene

22/03/2018Komentari su isključeni na D 11, Materijal za održavanje higijene

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 5, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 4, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 3, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici, D11, partija 2, 30.01.2019

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-narudzbenici 7949, 22.10.2018

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru-Narudzbenici 7945, 22.10.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7948, 19.10.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7946, 19.10.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7368, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7400, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7396, 10.10.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7038, 24.09.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 7037, 18.09.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 6141, 16.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 5362, 01.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 5363, 01.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 5643, 01.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 5645, 01.08.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice 5646, D11, partija 4, 26.07.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice I, D11, partija 5, 16.07.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice VI, D11, partija 3, 20.06.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice V, D11, partija 3, 20.06.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice IV, D11, partija 3, 13.06.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice III,D11, partija 3, 31.05.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice II,D11, partija 3, 31.05.2018

Obaveštenje o zaključenju Ugovora/Narudžbenice I,D11, partija 3, 30.05.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 11, partija 5,  25.05.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 11, partija 1,  24.05.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 11, partija 2, 11.05.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 11, partija 3, 04.05.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 11, partija 4, 03.05.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,  D 11, partija 1, 18.04.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,  D 11, partija 5, 13.04.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,  D 11, partija 4, 13.04.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,  D 11, partija 3, 13.04.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma,  D 11, partija 2, 13.04.2018.

Obaveštenje o produženju roka I, D 11, 30.03.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije I, D 11, 30.03.2018.

Odgovor na pitanje  ponuđača II, D 11, 30.03.2018.

Obaveštenje o produženju roka, D 11, 28.03.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 11, 28.03.2018.

Odgovor na pitanje  ponuđača I, D 11, 28.03.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 11, 27.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, D 11, 22.03.2018.

Konkursna dokumentacija, D 11, 22.03.2018.

D 3, Aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 250 mg/10 ml

15/03/2018Komentari su isključeni na D 3, Aminofilin, rastvor za injekciju/infuziju 250 mg/10 ml

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 3, 23.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora, D 3, 20.04.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, D 3, 15.03.2018.

Konkursna dokumentacija, D 3, 15.03.2018.

Page 4 of 5«12345»
Дом Здравља Палилула