D 10, Stomatološki materijal

29/06/2018Komentari su isključeni na D 10, Stomatološki materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 14,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 13,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 12,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 11,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 27,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 5,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 27,29.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 10, partija 26,29.01.2019.

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 28, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 25, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 24, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 23, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 22, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 21, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 18, 12.12.2018

Obaveštenje o obustavi, D 10, partija 10, 12.12.2018

Obaveštenje o zaključe nju okvirnog sporazuma, D 10, partija 6, 06.11.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija3, 09.11.2018

Obaveštenje o zaključe nju okvirnog sporazuma, D 10, partija 6, 06.11.2018

Obaveštenje o zaključe nju okvirnog sporazuma, D 10, partija 4, 06.11.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 1, 06.11.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 7, 06.11.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 9, 30.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 2, 30.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija8, 30.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 20, 29.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 17, 29.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 11, 29.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 19, 25.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 12, 25.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 15, 25.10.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 16, 19.10.2018.

Obaveštenje o zaključenju ugovora/narudžbenice, D 10, partija 13, 18.10.2018

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 27, 17.10.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 26, 17.10.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 14, 15.10.2018.

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, partija 13, 15.10.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 28, 02.10.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 23, 02.10.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 25, 28.09.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 24, 28.09.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 22, 28.09.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 21, 28.09.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 18, 28.09.2018.

Odluka o obustavi postpupka, D 10, Partija 10, 28.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 9, 28.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 4, 28.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 1, 28.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 27, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 26, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 20, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 19, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 17, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 16, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 15, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 14, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 13, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 12, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 11, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 8, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 7, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 6, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 5, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 3, 21.09.2018.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, D 10, Partija 2, 21.09.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4, D 10, 09.08.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača 4, D 10, 07.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka 3, D 10, 07.08.2018.

Obaveštenje o produženju roka 2, D 10, 01.08.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3, D 10, 01.08.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, D 10, 27.07.2018.

Obaveštenje o produženju roka 1, D 10, 25.07.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača 3, D 10, 25.07.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača 2, D 10, 19.07.2018.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 10, 10.07.2018.

Odgovor na pitanje ponuđača. D 10, 10.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda, D 10, 29.06.2018.

Konkursna dokumentacija, D 10, 29.06.2018.

U 1 Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

18/05/2018Komentari su isključeni na U 1 Održavanje aplikativnog softvera – SIGMA MERC za knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu , magacin, kadrova i obračuna primanja-

Obaveštenje o zaključenju Ugovora U 1, 12.06.2018

Konkursna dokumentacija U 1, 18.05.2018.

Poziv za podnošenje ponuda U 1, 18.05.2018.

Page 3 of 5«12345»
Дом Здравља Палилула