Д 7, Санитетски потрошни материјал

20/04/2018Comments Off on Д 7, Санитетски потрошни материјал

Конкурсна докуметнација, Д 7, 20.04.2018.

Позив за опдношење понуда, Д 7, 20.04.2018.

План јавних набавки за 2018. годину

02/03/2018Comments Off on План јавних набавки за 2018. годину

Измене и допуне плана 2018, В1, 18.04.2018.

План набавки 2018., 02.03.2018.

Дом Здравља Палилула