D 16, Benzin, dizel i lož ulje

29/03/2017Komentari su isključeni na D 16, Benzin, dizel i lož ulje

(više…)

D 9, Laboratorijski materijal

27/03/2017Komentari su isključeni na D 9, Laboratorijski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 14, 01.06.2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 13, 01.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3, D 9, partija 1, 21.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2, D 9, partija 4, 15.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4, D 9, partija 10, 14.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3, D 9, partija 5, 02.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2, D 9, partija 10, 02.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3, D 9, partija 2, 22.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3, D 9, partija 6, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2, D 9, partija 1, 27.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 12, 20.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 9, 02.10.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 2, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 2, 27.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 5 II, 26.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 6, 11.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, D 9, partija 3, 11.09.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom postupku, D 9, partija 14, 18.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D 9, partija 14, 18.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D 9, partija 13, 03.07.2017.

Obaveštenje o zaključenju ugovora, D 9, partija 1, 21.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju ugovora, D 9, partija 12, 21.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju ugovora, D 9, partija 5, 21.06.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, partija 14, 20.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora, D 9, partija 11, 12.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora, D 9, partija 3, 12.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora, D 9, partija 15, 12.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D 9, partija 10, 08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Ugovora, D 9, partija 9, 08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru, D 9, partija 6, 08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 11, 07.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 2, 07.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 1, 06.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 5, 06.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 9, partija 6, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 9, partija 10, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenju Okvirnog sporazuma, D 9, partija 4, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu, D 9, partija 13, 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 9, partija 15, 26.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 9, partija 12, 26.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, D 9, partija 9, 26.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom  okvirnom sporazumu, D 9, partija 3, 26.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 2, 24.05.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka, D 9, Partija 8, 17.05.2017.

Odluka o obustavi postupka, D 9, Partija 8, 17.05.2017

Obaveštenje o obustavi postupka, D 9, Partija 7, 17.05.2017.

Odluka o obustavi postupka, D 9, Partija 7, 17.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 15, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 13, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 12, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 11, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, d 9, Partija 10, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 9, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 6, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 5, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 4, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 3, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 2, 10.05.2017.

Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma, D 9, Partija 1, 10.05.2017.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 9, 21.04.2017.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije, D 9, 21.04.2017.

Obaveštenje o produženju roka, D 9, 21.04.2017.

Odgovor na pitanje ponuđača, D 9, 10.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda, D 9, 27.03.2017.

Konkursna dokumentacija, D 9, 27.03.2017.

Page 5 of 5«12345
Дом Здравља Палилула